Opis aplikacije

Aplikacija za načrtovanje poti (routing) omogoča iskanje najugodnejše poti od podane začetne lokacije do podane končne lokacije in mimo podane vmesne lokacije. Iskanje poti je omejeno na območje Republike Slovenije. V opis poti je možno vključiti seznam trenutnih aktualnih dogodkov na poti (zapore cest, zastoji ...), v primeru, da pot vodi po avtocesti, pa izpis vsebuje tudi tabelo za izbiro optimalnega načina plačevanja cestnine. Izdelani opis poti je primeren za tiskanje.

Iskanje poti poteka po državnih in regionalnih cestah in le nekaterih lokalnih (občinskih) cestah v Sloveniji. V praksi to pomeni vse ceste v Sloveniji, ki so na našem zemljevidu obarvane z rumeno, oranžno ali rdečo barvo. Lokalne ceste in ulice so grafično sicer prikazane, vendar iskanje poti po njih ni možno. Če izberete naslov ob cesti, po kateri ni mogoče iskanje poti, bo aplikacija samodejno poiskala najbližjo cesto, po kateri je načrtovanje poti možno.
Aplikacija je zato primerna predvsem za medkrajevne relacije, medtem ko se znotraj večjih mest z veliko ulicami lahko zgodi, da izdelana pot ni optimalna.

Čas poti je izračunan na podlagi najvišje dovoljene hitrosti na posameznem cestnem odseku, pri tem pa niso upoštevane morebitne upočasnitve zaradi zgoščenega prometa, semaforjev ali zastojev. 

Navodila za uporabo

Aplikacija za načrtovanje poti je prestavljena na celostranski zemljevid Prometno-informacijskega centra.

1. Odprite celostranski zemljevid.

Sedaj imate tri možnosti za načrtovanje poti.

Prva možnost:

2. V panelu na levi strani izberite zavihek "Načrtovanje poti".

3. Z desnim gumbom miške kliknite na zemljevid. Pojavi se plavajoči kontekstni meni, v katerem izberite opcijo [Načrt poti >> Začetek poti]. Zatem na enak način določite še konec poti in po želji tudi vmesno postajo.

Druga možnost:

2a. V panelu na levi strani izberite zavihek "Iskanje".

3a. V polje "naslov ali kraj" vnesite naslov, npr. Celovška cesta xxx, Ljubljana, ali samo Ljubljana ter med ponujenimi možnostmi pod panelom izberite tisto, ki vam najbolj ustreza. Točka bo na zemljevidu označena z oblačkom, v oblačku pa bodo na voljo možnosti za načrtovanje poti. Na enak način lahko določite tako začetek kot konec poti ter vmesno točko. 

Tretja možnost:

2b. Z desnim gumbom miške kliknite na karto. Pojavi se plavajoči kontekstni meni, v katerem izberite bodisi opcijo Najbližja cesta bodisi opcijo Najbližji naslov.

3b. V oblačku bodo poleg ostalih informacij prikazane tudi možnsoti za načrtovanje poti. Na enak način lahko določite toko začetek kot konec poti ter vmesno točko.

----------------------

4. Počakajte, da se na zemljevidu izriše pot. Hkrati se v panelu izpiše povzetek poti ter ponudi možnosti za obrat ter preklop med nahitrejšo in najkrajšo potjo.
 

simbolična slika za lažjo predstavo prve opisane možnosti:

 

 
© 2006-2016 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.