PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Gradnja galerije Jelični vrh v Zali ter predvidene zapore

Arhivi

20. maj 2019 10:39

Gradnja galerije Jelični vrh (v Zali) in s tem predvidene polovične ter popolne zapore ceste, med Godovičem in Spodnjo Idrijo, bodo potekale v dveh fazah, prva v letu 2019 ter druga v 2020. 

Na cesti Spodnja Idrija – Godovič, v Zali (Jelični vrh), so od 21. maja do 29. decembra 2019, predvidene polovične zapore, zaradi sanacije brežine.

V vmesenem času, od 29. julija do 1. septembra 2019, je predvidena popolna zapora odseka.

V času popolnih zapor so predvideni naslednji obvozi:

  • za ves promet nad skupno maso 7,5 tone: Logatec – Nova Gorica – Tolmin – Idrija;
  • za vozila do skupne mase 7,5 tone: Logatec – Žiri – Govejk – Marof – Spodnja Idrija.

V času zapore je predviden poseben prometni režim:

- v smeri Trebija – Sovodenj – Cerkno – Želin, možen promet tovornih vozil, tudi vlačilcev, od 10. do 12. ure, velja pa prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa vozila nad 7,5 tone, tudi za avtobuse ( 50 sedežni) od 9.30 do 12.30 ure.

- V smeri Želin – Cerkno – Sovodenj – Trebija, se dovoli promet tovornih vozil, tudi vlačilcev, od 16. do 18. ure, pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa vozila skupne mase nad 7,5 tone, tudi za avtobuse (50 sedežni) in sicer od 15.30 do 18.30 ure.

Voznikom osebnih vozil svetujemo, da v navedenih terminih uporabijo druge možne poti.

Izven tega termina bodo občasne kratkotrajne popolne zapore do 30 minut.

Vir: DRSI

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.