Counters

normalen
Normal traffic

The system detects the state normal traffic when the rate of the vehicles in a queue is low or when there is no queue at all.
The speeds of the vehicles are within the average speed of the measuring point or higher.

gost
Heavy traffic

The system detects the state heavy traffic when vehicles are driving in a queue with a speed that is a little bit lower than the average speed typical of the measuring point concerned.

gost zastoji
Heavy traffic with traffic congestions

The system detects the state heavy traffic with traffic congestions when vehicles are driving in a queue with a very low speed or when vehicles fully stop from time to time on the measuring point.

ni podatkov
No data

If more than 30 minutes have passed since the last traffic state detection for an individual measuring point and there isn’t any new information due to eventual communication outage or traffic counter error, the system erases the last traffic state and gives the value “No data”.

Sistem Traffic Agent
Traffic Agent® system is an application, which enables automatic traffic monitoring and reporting on traffic state through automatic counter devices and represents an upgraded basic function of vehicle counting and classification. The concept of the system is based on a very capable and precise traffic counters, namely the QLTC serieses, and on modern telecommunications and information technology, which enables publishing of traffic data in real time on the worldwide web.
The concept of the system
The definition of a traffic state for each driving lane individually is based on measured values in a selected time interval according to:
  • average speed of vehicles,
  • average time between driving vehicles, and
  • occupancy of the carriageway, given in promilles, as a ratio between the occupancy time of measuring sensors and time of interval observation.
When defining traffic states the values of previously defined parameters are also considered. The parameters are determined for each counting location and for each driving lane individually, based on empirical observations:
  • low marginal speed of vehicles,
  • normal marginal speed of vehicles,
  • high marginal occupancy of the carriageway,
  • low marginal occupancy of the carriageway,
  • short marginal time between vehicles,
  • normal marginal time between vehicles.
Naprava na osnovi »post-event« opazovanja v nastavljivih časovnih intervalih iz pridobljenih podatkov izračuna stanje prometa in ga posreduje zbirnemu centru. Da lahko podatke posreduje v namenski strežniški program QLTCNet Server, mora obstajati podatkovna povezava, ki je lahko fizična ali brezžična. Za komunikacijo preko GSM/GPRS sistema enoto števca prometa opremimo z vgradnim modulom, za fizično povezavo pa lahko uporabimo optimirano RS-485 podatkovno povezavo. Poleg osnovne funkcije programa, ki je samodejni prenos in shranjevanje podatkov iz števcev prometa, le-ta opravlja tudi funkcijo zbiranja in posredovanja podatkov o trenutnem stanju prometa z merilnih mest, ki so vključena v sistem Traffic Agent. Iz podatkov, shranjenih v interni podatkovni bazi, oblikuje poročilo, ki je opremljeno tako z relevantnimi podatki o stanju prometa za posamezno merilno mesto kot tudi s podatki o merilnem mestu (številka in kategorija ceste, smeri voznih pasov, najvišja dovoljena hitrost na merilnem mestu, GPS koordinate merilnega mesta,…). Poročilo je oblikovano v standardiziranem formatu geoRSS, ki se posreduje spletni aplikaciji, ta pa podatke o trenutnem stanju prometa lahko objavi na svetovnem spletu.
Prometne obremenitve
Podatki o prometnih obremenitvah so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s posameznimi ročnimi štetji prometa, ter iz avtomatskih števcev prometa na območju celotne Slovenije. Ti, tako imenovani števni podatki, so ena temeljnih informacij o prometu na cestah saj omogočajo izračun povprečnega letnega dnevnega prometa (število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu).
Podrobnejši podatki o cestnem prometu so prosto dostopni na naslednjih povezavah na portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI):
Izredno štetje prometa
Štetje prometa na državnih cestah naročajo tudi drugi izvajalci. Ti so dolžni zbrane podatke posredovati Direkciji RS za infrastrukturo. Podatki se posredujejo na predpisanih obrazcih. Uporaba obrazcev je potrebna zato, da so zajeti prometni podatki skladni s kategorijami vozil, ki jih Direkcija vodi v svojih evidencah. Tako zbrane podatke se uporablja pri analizi prometnih gibanj oziroma v procesu načrtovanja.