Promet+
Pogoji uporabe

Pričujoči Pogoji uporabe za aplikacijo Promet+, skupaj s Politiko zasebnosti in vsemi dodatnimi pogoji in informacijami, ki bodo v prihodnje opredeljeni v okviru aplikacije Promet+ (v nadaljevanju »Pogoji uporabe«) opredeljujejo vašo uporabo storitev, spletnih in drugih vsebin in programske opreme v mobilni aplikaciji (v nadaljevanju aplikacija Promet+ ali aplikacija). Z uporabo aplikacije Promet+, s prijavo v to aplikacijo oz. z uporabo katerega koli njenega dela sprejemate te Pogoje uporabe. 

Pogoji uporabe predstavljajo dogovor med vami/uporabnikom in družbo DARS d.d., Cesta XIV. Divizije 4, 3000 Celje, Slovenija, vključno z njenimi izpostavami in izvajalci (v nadaljevanju DARS) in določajo vaše in DARS-ove pravice in obveznosti v zvezi z aplikacijo Promet+. S tem DARS jamči licenco za uporabo aplikacije Promet+ v skladu z naslednjimi pogoji: 

1.       Prijava in izbris računa

Za uporabo aplikacije Promet+ bo morda potrebna prijava in kreiranje računa z uporabniškim imenom in geslom. Zato nam boste morda morali dati določene osebne in ostale informacije. DARS lahko preveri vaš elektronski naslov preden bo vaš račun aktiviran in uporaben.

Strinjate se, da boste ob prijavi v aplikaciji Promet+ navedli resnične in popolne informacije in tekoče skrbeli za njihovo posodabljanje. Dolžni ste skrbeti za zaščito svojega uporabniškega imena in gesla proti zlorabami in ob vsaki zlorabi brez odlašanja obvestiti DARS. Ste osebno odgovorni za način uporabe aplikacije Promet+ oz. je za to odgovoren vaš starš ali skrbnik, če še niste polnoletni.

Svoj uporabniški račun lahko kadarkoli izbrišete, če nočete več uporabljati aplikacije Promet+. Po izbrisu ne boste imeli več dostopa do nekaterih storitev v aplikaciji. DARS lahko izbriše vaš račun ali vam omeji dostop do nekaterih delov aplikacije, če upravičeno verjame, da ste prekršili Pogoje uporabe ali z vnaprejšnjim obvestilom, če se s svojim uporabniškim računom v aplikacijo niste prijavili dlje kot dve (2) leti.

DARS ni odgovoren za kakršen koli izbris ali izgubo informacij ali vsebin, ki ste jih vnesli v aplikacijo Promet+, razen, če je tako navedeno v Politiki zasebnosti. Po tem, ko se informacije ali vsebine izbrišejo iz aplikacije, lahko na nekaterih mestih še vedno ostanejo sledi teh informacij oz. vsebin.

2.       Licenca in licenčni pogoji

S temi Pogoji uporabe in ob njihovem upoštevanju vam DARS za uporabo aplikacije Promet+ na vaših napravah jamči licenco. Licenca ni ekskluzivna in jo lahko DARS kadar koli umakne.

Licenca za aplikacijo Promet+ je časovno neomejena, z zadržkom, da se samodejno ukine, ko izbrišete aplikacijo Promet+ iz vaše naprave.

Uporaba aplikacije Promet+ vam ne omogoča nobenih pravic s področja intelektualne lastnine, kar velja tudi za vse informacije in vsebine v aplikaciji.

Za varnostno kopiranje podatkov, ki jih vnesete v aplikacijo, nosite izključno odgovornost sami.
Če se prekine delovanje aplikacije ali se aplikacija ukine, lahko DARS izbriše vaše podatke. DARS ne sprejema odgovornosti za vrnitev teh podatkov po tem, ko se je prekinilo delovanje aplikacije ali se je aplikacija ukinila.

Kakršno koli spreminjanje aplikacije Promet+ ali njenih delov je prepovedano. Prav tako je prepovedano t.i. vzvratno inženirstvo in povratna razgradnja aplikacije Promet+ ali njenih delov, razen v primerih, ki jih določa zakon ali v primeru, da vam je DARS za to dal predhodno pisno soglasje. Ob izdaji takega soglasja DARS lahko zahteva dodatne pogoje.

3.       Uporaba storitev in vsebine aplikacije

Z uporabo aplikacije se strinjate:

-          da boste uporabljali aplikacijo v duhu spoštljivosti ter upoštevali predmetno zakonodajo in pričujoče Pogoje uporabe;

-          da boste Uporabljali aplikacijo le za osebne, nekomercialne namene;

-          da v aplikacijo ne boste vnašali nezakonitih, žaljivih, neresničnih, zavajajočih, nesramnih, pornografskih, obrekljivih ali kakršnih koli drugih neprimernih vsebin;

-          da boste Spoštovali zasebnost drugih;

-          da ne boste širili »spam« pošte, nerazumno velikih datotek, verižnih pisem piramidnih shem in virusov;

-          da ne boste uporabljali nobenih tehnologij ali aktivnosti, ki bi lahko poškodovale aplikacijo, interese ali lastnino drugih uporabnikov;

-          da ne boste uporabljali kakršnih koli samodejnih sistemov ali načinov za dostop, pridobitev, kopiranje ali vpogled v kateri koli del aplikacije;

-          da ste odgovorni za vse posledice, ki nastanejo zaradi informacij ali podatkov, ki jih boste vnesli v aplikacijo.

-          da ne boste odstranili, poskušali zaobiti, za nazaj spreminjali, dešifrirali ali na kakšen drug način spremenili predmetnih predpisov, ki zadevajo aplikacijo, poskušali obiti pravila za avtorske pravice, ki so povezana z aplikacijo.

-          da za izbiro ali prenos ne boste uporabljali nobenega drugega samodejnega sistema ali načina, razen tistih, ki jih priskrbi DARS.

DARS lahko, vendar ni obvezen da:

-          pregleduje in ureja katere koli informacije ali vsebino;

-          odstrani katere koli informacija ali vsebine iz aplikacije;

-          kadarkoli in po lastni presoji omeji dostop do katerega koli dela aplikacije.

DARS bo:

-          aktivno poskušal doseči največjo možno dostopnost storitev v aplikaciji, vendar ne more zagotoviti, da bodo te storitve ves čas in neprekinjeno na voljo;

-          aktivno poskušal zagotoviti, da bodo informacije v aplikaciji verodostojne in da bodo storitve delovale pravilno, vendar ne more zagotoviti, da bodo vse informacije brez napak, primerne za vsakršno uporabo vključno z uradno uporabo.

Uporabniki lahko sporočate predloge za dodajanje, izboljšanje ali odstranitev določenih informacij v posameznih storitvah v aplikaciji. DARS bo take predloge preučil, vendar ga nič ne zavezuje, da jih tudi upošteva.

4.       Cena in plačilo

Uporaba aplikacije Promet+ in vseh njenih storitev je brezplačna.

5.       Vzdrževanje in nadgradnje

DARS bo vzdrževal le zadnjo oz. trenutno verzijo aplikacije v skladu s svojimi najboljšimi zmožnostmi, pri čemer bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo popravil napake in zagotovil posodobitve.

DARS bo nadalje razvil posodobitve aplikacije, ko se mu bo to zdelo potrebno in zaželeno. Posodobitve bodo na voljo izključno v ustreznih trgovinah, ki ponujajo aplikacije, in v tehnologijah, ki jih za te namene zagotavljajo upravljavci posamezne trgovine.

Kot uporabnik sicer nimate nobene obveznosti namestiti vseh posodobitev, vendar vam to izrecno priporočamo. DARS poudarja, da lahko zagotovi delovanje vseh storitev samo za zadnjo posodobljeno verzijo aplikacije. To pomeni, da lahko v primeru, da ne naložite zadnje posodobitve, izgubite nekatere funkcionalnosti v aplikaciji ali do njih ne morete več dostopati.

6.       Podpora

DARS vam zagotavlja brezplačno podporo pri uporabi aplikacije Promet+. Ta podpora velja le za zadnjo verzijo aplikacije.

Čeprav bo DARS storil vse, kar je v njegovi moči, da reši morebitne težave, ponuja le podporo »tako. kot je«, kar pomeni, da ne daje nobenih zagotovil. DARS tudi ne zagotavlja, da bodo vsi odgovori, ki jih bo dal, pravilni.

Podporo ponujamo le preko spletne strani www.promet.si in elektronske pošte.

Ker je ponujena pomoč brezplačna, ima DARS pravico to pomoč odreči, če je zahteva zanjo pretirana.

7.       Intelektualna lastnina

Aplikacija, tj. storitve, vsebina in programska oprema v aplikaciji so zaščitene z mednarodnimi predpisi za zaščito avtorskih pravic. DARS si lasti vse avtorske pravice v aplikaciji Promet+, ki jih omogoča zakonodaja. V skladu s Pogoji uporabe si DARS pridržuje vse pravice iz naslova aplikacije, njene vsebine in programske opreme ter ostalih DARS-ovih izdelkov, programske opreme idr., ki vam jih zagotavlja ali daje na uporabo prek aplikacije.

8.       Odgovornost

Z uporabo aplikacije se izrecno strinjate, da jo uporabljate izključno na svojo lastno odgovornost in da boste izpostavljeni vsebini iz različnih virov.

DARS ni v nobenem primeru odgovoren za kakršno koli posredno, naključno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi vaše uporabe ali nezmožnosti uporabe aplikacije.

9.       Garancija delovanja

Aplikacija Promet+, vključno z vsemi nadgradnjami in pripadajočimi storitvami, je na voljo »taka, kot je«.  DARS zato ne zagotavlja, da bodo aplikacija ali njene storitve delovale brez prekinitev, da ne bodo vsebovale napak, da bodo primerne za kakršno koli uporabo, da bo ponujena informacija popolna ali da bodo napake in ostale težave odpravljene pri nadgradnjah in popravkih.

DARS znova poudarja, da je vsaka uporaba aplikacije Promet+ in njenih storitev na lastno odgovornost. V tem oziru bi radi posebej poudarili naslenje:

-          Aplikacija Promet+ in njene storitve niso namenjene temu, da bi lahko obšli prometne ali katere druge predpise in zakone ali se jim izognili. 

-          Naprave, na kateri imate aplikacijo Promet+, ne smete upravljati medtem, ko vozite.

 

 

10.   Zasebnost in obdelava osebnih podatkov

Uporaba aplikacije Promet+ in njenih storitev vključuje obdelavo osebnih podatkov (vključno z lokacijskimi podrobnostmi).
Za obdelavo teh podatkov je odgovoren DARS.

Uporaba aplikacije Promet+ vključuje tudi to, da so podatki začasno ali stalno shranjeni na vaši napravi in jih je z nje možno prebrati.

Z uporabo aplikacije Promet+ in njenih storitev dajete DARS-u dovoljenje za obdelavo osebnih in drugih podatkov.
Namen take obdelave in ostale informacije, ki se nanašajo na obdelavo osebnih ali drugih podatkov, je na voljo v Politiki zasebnosti v aplikaciji Promet+.

DARS si pridržuje pravico do spremembe Politike zasebnosti. Zadnja verzija Politike zasebnosti je vedno na voljo na spletni strani www.promet.si. S temi Pogoji uporabe se strinjate s takimi spremembami, pri čemer bo DARS  pred obdelavo vaših osebnih podatkov, ki bi jih zajemale  spremembe, pred temi spremembami prosil za vašo odobritev.

11.   Trajanje, ukinitev in posledice ukinitve licence

DARS lahko ukine licenco, ki vam jo podeljuje s tem sporazumom, in sicer v pisni obliki s takojšnjim učinkom ter vam onemogoči dostop do aplikacije in njenih storitev v naslednjih primerih:

-          če ne izpolnjujete svojih obveznosti iz teh Pogojev uporabe oz. tega sporazuma;

-          če v aplikacijo vnesete lažno vsebino ali vsebino, ki je v nasprotju z zakoni, javnim redom in splošno etiko, razen če to storite po nesreči;

-          če javno oglašujete aplikacijo Promet+ in/ali njene storitve kot sredstvo, s katerim se je mogoče izogniti upoštevanju prometnih in drugih predpisov ali s izogniti nadzoru upoštevanja predpisov;

-          če DARS ugotovi, da delovanje aplikacije Promet+ ni več učinkovito zaradi sprememb zakonodaje, npr. zakonodaje, ki prepoveduje uporabo storitev, ki jih aplikacija Promet+ zagotavlja uporabnikom;

Če bo ta sporazum zaradi kakršnega koli razloga prekinjen, bodo vse pravice, ki vam jih sporazum zagotavlja, samodejno prenehale veljati. V tem primeru ste dolžni odstraniti aplikacijo Promet+ iz vseh svojih naprav.

12.   Ostale določbe

Če pristojno sodno ali administrativno telo ugotovi, da je katera določba tega sporazuma nična, brezpredmetna ali je ni možno uveljavljati, to ne zadeva ostalih določb, ki ostanejo v veljavi.

Če DARS prenese podjetje na tretji pravni subjekt, je nanj upravičen prenesti tudi pravice in dolžnosti iz tega sporazuma. DARS je nadalje upravičen prenesti svoje pravice in dolžnosti iz tega sporazuma na  tretji subjekt na kateri koli drugi podlagi. V tem primeru je uporabniku za izvajanje dolžnosti tretjega subjekta odgovoren DARS.
S tem sporazumom se strinjate s takim prenosom in se zavezujete, da boste pri tem sodelovali, če bo DARS to od vas zahteval.

13.   Zakonodaja in pristojno sodišče

Pričujoč sporazum je podvržen izključno zakonodaji Republike Slovenije.

Za vse spore, ki izhajajo iz tega sporazuma ali v povezavi z njim, kakor tudi za vse spore, ki bi nastali zaradi nadaljnjih sporazumov v povezavi s pričujočim sporazumom, je izključno pristojno sodišče prve stopnje v državi, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče.