PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Začetek obnovitvenih del na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem

Arhivi

22. marec 2014 11:22

Na odseku gorenjske avtoceste med priključkoma Kranj/vzhod in Brnik so delavci DARS d.d. danes zjutraj začeli postavljati zapore odstavnih in voznih pasov, pri čemer bo danes in v nedeljo moten promet samo v smeri Ljubljane, ne pa tudi Gorenjske. Po postavitvi zapore bo izvajalec del predvidoma v ponedeljek, 24. marca 2014, začel z obnovo skupno 3,8 kilometra vozišča v smeri Jesenic ter 2,2 kilometra priključka Brnik. Predvideno je, da bo prva faza del zaključena do velikonočno-prvomajskih praznikov, ko bo zapora predvidoma 16. aprila 2014 tudi v celoti umaknjena, z drugo fazo obnovitvenih del bo izvajalec začel šele po prvomajskih praznikih, 5. maja.

V okviru prve faze, ki bo trajala predvidoma od 22. marca do 13. aprila, bodo na relaciji Kranj vzhod – Brnik – Vodice tako v smeri Ljubljane kot tudi Jesenic najprej izvedene zapore odstavnih pasov, ki jih je pred začetkom del na glavni trasi potrebno sanirati. Med sanacijo odstavnih pasov, med 22. in 24. marcem, bo potrebna zapora voznih pasov. Postavitev popolne zapore priključka Brnik ter začetek njegove obnove sta predvidena v ponedeljek, 24. marca. V obdobju od 24. marca do predvidoma 16. aprila bo tako priključek Brnik zaprt za ves promet, in sicer tako v smeri Jesenic kot v smeri Ljubljane. V času zapore priključka Brnik bo promet do letališča Jožeta Pučnika voden prek priključka Kranj/vzhod.

V drugi fazi, predvidoma od 25. marca do 16. aprila, bo na relaciji približno kilometer pred priključkom Brnik (ta bo še vedno zaprt v obeh smereh) ter približno 500 metrov pred počivališčem Voklo v celoti zaprto smerno vozišče proti Jesenicam, promet pa bo potekal po drugi polovici avtoceste dvosmerno, z možnostjo vzpostavitve dveh prometnih pasov v smeri povečanega (koničnega) prometa.

Med 17. aprilom in 4. majem bo izvajalec z deli začasno prekinil, DARS d.d. bo zaporo odstranil in promet bo potekal nemoteno v obeh smereh, odprt bo tudi priključek Brnik.

V tretji, zadnji fazi, predvidoma med 5. in 24. majem, bo na navedeni relaciji znova v celoti zaprto smerno vozišče proti Jesenicam, in sicer od približno 500 metrov pred počivališčem Voklo do približno 500 metrov pred priključkom Kranj vzhod, ravno tako tudi počivališče Voklo (smer Jesenice), priključek Brnik bo v tej fazi odprt za promet.

Sicer pa obnove povečini potekajo na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja, in sicer tam, kjer so bile v postopku rednih in glavnih pregledov ugotovljene poškodbe na trasi avtoceste ali pa je popravilo posameznih delov nujno (popravilo dilatacij, odvodnjavanja, asfaltov, izolacije), da se prepreči nadaljnje pospešeno propadanje objektov. Odsek med Brnikom in Kranjem je bil zgrajen v letu 1985 in na smernem vozišču proti Jesenicam odtlej ni bilo obsežnejše obnovitve voziščne konstrukcije. Osnovni namen obnavljanja avtocest je ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične in varnostne lastnosti ter omogočiti varen promet.

Vir: DARS d.d.

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.