PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Pet let delovanja Prometno informacijskega centra za državne ceste

Arhivi

11. marec 2011 12:26

15. marca 2011 Prometno-informacijski center za državne ceste praznuje peto obletnico delovanja. V tem času je prek medijev in neposredno voznikom posredoval več kot 85.000 informacij o dogodkih na državnem cestnem omrežju (v povprečju 17.300 na leto, 1442 na mesec in 48 na dan), PIC sta 15. marca 2006 ustanovili Direkcija RS za ceste (DRSC) in Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.), njegova glavna naloga pa je obveščanje javnosti o stanju in prevoznosti vseh državnih cest ter prometu na njih.

Prometne informacije pridejo do voznikov tudi prek klicnega centra na kratki številki 1970, Teleteksta TV SLO na straneh od 171 do 173, brezplačnega telefonskega odzivnika 080 22 44, spletne strani www.promet.si, ki je prilagojena tudi mobilnim telefonom, ter prek standardnih izvozov podatkov na drugih spletnih straneh (AMZS, 24ur, Žurnal24, Najdi.si …).
Prometno-informacijski center za državne ceste zbira informacije o stanju vseh državnih cest, s katerimi sicer upravljata DRSC in DARS d.d., in prometu na njih na enoten in enovit način ter jih 24 ur dnevno in 365 dni na leto prek različnih medijev posreduje javnosti.  Center tesno sodeluje z radijskimi in televizijskimi postajami in jim ažurne prometne informacije zagotavlja popolnoma brezplačno, njegove sodelavce pa je vsakodnevno slišati v živo na več kot 30 radijskih in televizijskih programov. Vozniki lahko prek klicnega centra na številki 1970 te informacije tudi podrobneje preverijo in se posvetujejo o možnih obvozih, pa tudi o najoptimalnejših poteh med kraji v Sloveniji, razdaljah med njimi, omejitvah za tovorna vozila, pričakovanih zgostitvah prometa in drugih pomembnih prometnih informacijah. Vozniki lahko na to telefonsko številko tudi sami sporočajo morebitne izredne dogodke na cestah.
Devet zaposlenih v Prometno-informacijskem centru se vse dni v letu trudi od različnih virov (nadzorni centri, vzdrževalci, pregledniki, policija, cestninski delavci, vozniki, Center za obveščanje RS …) zbrati čim več relevantnih informacij ter jih čim hitreje posredovati voznikom in drugim zainteresiranim.
Vsako leto delovanja Prometno-informacijskega centra njegove informacije uporablja več ljudi, saj se je povečala njegova prepoznavnost. Po zadnjih raziskavah namreč več kot 70% voznikov pozna telefonsko številko PIC-a (1970) in več kot 90% spletno stran www.promet.si. To potrjuje tudi povečana uporaba teh dveh virov prometnih informacij. Tako število obiskov spletne strani kot število klicev na številko 1970 sta se samo v zadnjem letu povečala za 30%,
Poleg tvornega sodelovanja s Policijo, predvsem z Operativno-komunikacijskim centrom, vzdrževalci posameznih državnih cest in operaterji iz nadzornih centrov na avtocestah, je PIC navezal tudi številne mednarodne stike za zagotavljanje najpomembnejših prometnih informacij iz tujine ter aktivno sodeluje v nekaterih evropskih projektih za mednarodno vodenje in preusmerjanje prometa.
PIC stalno širi področje sodelovanja z različnimi službami in organizacijami, ki lahko prispevajo k hitrejšim in bolj celovitim prometnim informacijam. Med njimi so Uprava RS za zaščito in reševanje oz. njen Center za obveščanje, fakultete in inštituti ter drugi strokovnjaki s področja prometa. Prizadeva si čim bolj tvorno vključevati v projekte, ki izboljšujejo dostopnost prometnih informacij s pomočjo sodobnih tehnologij, kot so prometne informacije za navigacijske naprave, povezovanje inteligentnih transportnih sistemov, t.i. e-call ipd. 
Za vas se vsak dan trudijo:
Bernarda Kržičnik, Sandra Urbančič, Barbara Janežič, Bogdan Petecin, Kristjan Zobovnik, Vasja Podkrižnik, Stanislav Jug, Brane Nastran, Mirko Žaren, Janja Budič.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srečno, varno in prijetno vožnjo!
 

 

 

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.