PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Zapore prometa v Vipavski dolini zaradi burje

Podatki o preseženih mejnih vrednostih moči vetra, ki jih objavljamo na tem mestu so navedeni za orientacijo in prvo informacijo voznikom. Posamezna prekoračitev mejne vrednosti še ne pomeni zapore cest ali omejitve prometa na njih.  Odločitev za zaporo cest se sprejme na podlagi trenutnih podatkov, zaznanega trenda moči vetra ter preteklih izkušenj.

Promet na cestah se torej omeji, ko hitrosti vetra presegajo določeno mejo in se zazna trend naraščanja moči vetra. Zapore prometa se prekličejo, ko se zazna trend upadanja moči vetra pod določeno mejo.

V sistemu BURJA je na regionalni cesti št. 444 na odseku Razdrto - Ajševica nameščenih 8 merilnikov. Cesta je razdeljena na 4 cone, v vsaki coni sta po dva merilnika.

1. cona Razdrto - Vipava in Štanjel - Manče (merilnika Podnanos, Manče)

2. cona Vipava - Ajdovščina (merilnika Zemono, Žapuže)

3. cona Ajdovščina - Selo (merilnika Ajdovščina zahod, Potoče)

4. cona Selo - Ajševica (merilnika Vitovlje, Šmihel) 

 stopnja  

 hitrost   km/h

 hitrost   m/s 

  zapora za vozila    

 I.

 80 – 100

 22 – 28

kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase 8 ton 

 II.

 100 – 130

 28 – 36

kamp prikolice, vsa vozila s ponjavami in hladilniki

 III.

 130 – 150

 36 – 40

kamp prikolice, vsa vozila s ponjavami in hladilniki ter avtobuse

 IV.

 nad 150

 nad 40

zapora za vsa vozila

  

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.