PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Ceste, kjer velja splošna omejitev tovornega prometa

- v skladu z Odredbo o omejitvi prometa na cestah v RS (UL RS št.75/2011)

 

1. PREDOR KARAVANKE – LJUBLJANA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
A2          MP PREDOR KARAVANKE – KRANJ – LJUBLJANA (RAZCEP
            KOZARJE)
 
2. KRANJSKA GORA – NOVA GORICA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R1–206      KRANJSKA GORA – VRŠIČ – TRENTA – BOVEC
R1–203      PREDEL – BOVEC – KOBARID
G2–102      MP ROBIČ – KOBARID – PERŠETI
 
3. KORENSKO SEDLO – PODKOREN – LESCE – PODTABOR – KRANJ:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R1–201      MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN – MOJSTRANA –
            HRUŠICA
R2–452      HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA – LESCE – ČRNIVEC
R2–411      KRANJ (ZAHOD) – PODTABOR – GOBOVCE – ČRNIVEC
 
4. KRANJ – LJUBLJANA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R2–412      KRANJ (ZAHOD) – KRANJ (LABORE)
R1–211      KRANJ (LABORE) – JEPRCA – LJUBLJANA (ŠENTVID)
G1–8        LJUBLJANA (ŠENTVID) – LJUBLJANA (OBVOZNICA)
 
5. LJUBLJANA – BIČ – PLUSKA IN NOVO MESTO – OBREŽJE (AC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
A2          LJUBLJANA (MALENCE) – IVANČNA GORICA – BIČ –
            PLUSKA – NOVO MESTO (KARTELJEVO) – DRNOVO –
            OBREŽJE (MEJA Z REPUBLIKO HRVAŠKO)
 
6. LJUBLJANA – OBREŽJE:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
G2–106      LJUBLJANA (RUDNIK) – ŠKOFLJICA – ŠMARJE SAP
R3–646      IVANČNA GORICA – GRM – PLUSKA
H1          PLUSKA – TREBNJE – KARTELJEVO
R2–448      NOVO MESTO – OTOČEC – DOBRAVA
R2–418      DOBRAVA – ŠENTJERNEJ
R2–419      ŠENTJERNEJ – KRIŽAJ – ČATEŽ OB SAVI
 
7. ŠENTILJ – MARIBOR – LJUBLJANA / (AC IN HC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
A1          MP ŠENTILJ – PESNICA – DRAGUČOVA – MARIBOR –
            SLIVNICA – CELJE – ARJA VAS – VRANSKO – TROJANE
            – BLAGOVICA – LJUBLJANA (ZADOBROVA)
H2          PESNICA – MARIBOR (TEZNO)
 
8. ŠENTILJ – PESNICA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R2–437      MP ŠENTILJ – PESNICA
 
9. MARIBOR – LJUBLJANA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R2–430      MARIBOR – SLIVNICA – SL. BISTRICA – SL. KONJICE
            – CELJE
R2–447      MEDLOG – ŽALEC – ŠEMPETER – LOČICA – TROJANE –
            ŽELODNIK – TRZIN
G2–104      TRZIN – LJUBLJANA (ČRNUČE) – LJUBLJANA
            (TOMAČEVO)
 
10. LJUBLJANSKA OBVOZNICA / (AC IN HC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
H3          LJUBLJANA (ZADOBROVA) – LJUBLJANA (TOMAČEVO) –
            LJUBLJANA (KOSEZE)
A1          LJUBLJANA (ZADOBROVA) – LJUBLJANA (MALENCE) –
            LJUBLJANA (KOZARJE)
A2          LJUBLJANA (KOSEZE) – LJUBLJANA (KOZARJE)
 
11. LJUBLJANA – SRMIN / (AC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
A1          LJUBLJANA (KOZARJE) – RAZDRTO – DIVAČA – KOZINA
            – KLANEC – SRMIN
 
12. LJUBLJANA – KOZINA – KLANEC – SRMIN:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R2–409      LJUBLJANA (VIČ) – VRHNIKA – LOGATEC
G2–102      KALCE – LOGATEC
R2–409      KALCE – POSTOJNA – RAZDRTO – DIVAČA – ČRNI KAL
R1–208      ČRNI KAL – KORTINE
R2–409      KORTINE – RIŽANA – SRMIN
 
13. ŠKOFIJE – SEČOVLJE:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
H5          ŠKOFIJE – KOPER (ŠKOCJAN)
H6          KOPER (ŠKOCJAN – ŽUSTERNA)
R2–406      DEKANI – ŠKOFIJE
R3–741      DEKANI – PRIKLJUČEK PRISTANIŠČE KOPER
G2–111      KOPER – MP SEČOVLJE
 
14. KOPER – DRAGONJA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
G1-11       KOPER (PRISTANIŠČE KOPER) – ŠMARJE – MP DRAGONJA
 
15. DIVAČA (GABRK) – FERNETIČI / (AC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
A3          DIVAČA (GABRK) – SEŽANA – MP FERNETIČI
 
16. SENOŽEČE – FERNETIČI:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R2–445      SEŽANA – MP FERNETIČI
 
17. ŠTANJEL – SEŽANA (VZHOD):
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R1–204      ŠTANJEL – DUTOVLJE – SEŽANA (VZHOD)
 
18. ŠEMPETER PRI GORICI – ŠTANJEL
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R3–614      ŠEMPETER PRI GORICI – MIREN – OPATJE SELO –
            KOSTANJEVICA NA KRASU – KOMEN – ŠTANJEL
 
19. SEŽANA – DIVAČA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R2–446      SEŽANA – DIVAČA
 
20. RAZDRTO – VRTOJBA / (HC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
H4          RAZDRTO – VIPAVA – AJDOVŠČINA – SELO – ŠEMPETER
            PRI GORICI – MP VRTOJBA
 
21. RAZDRTO – ROŽNA DOLINA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R2–444      RAZDRTO – VIPAVA – AJDOVŠČINA (OBVOZNICA) – SELO
            – NOVA GORICA – ROŽNA DOLINA
 
22. POSTOJNA – JELŠANE: na terenu sprememba prepovedi.
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
G1–6        POSTOJNA – ILIRSKA BISTRICA – MP JELŠANE
 
23. STAROD – KRVAVI POTOK:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
G1–7        MP STAROD – KOZINA – MP KRVAVI POTOK
 
24. ŠKOFLJICA – PETRINA (BROD NA KOLPI):
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
G2–106      ŠKOFLJICA – RIBNICA – KOČEVJE – MP PETRINA
 
25. NOVO MESTO – METLIKA:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
G2–105      NOVO MESTO (LOČNA) – MP METLIKA
 
26. CELJE – DOBOVEC:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
G2–107      CELJE (VZHOD) – ŠENTJUR PRI CELJU – ŠMARJE PRI
            JELŠAH – MP DOBOVEC
 
27. SLOVENSKA BISTRICA – ORMOŽ – SREDIŠČE OB DRAVI:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
G1–2        SL. BISTRICA – HAJDINA – PTUJ – ORMOŽ
            (OBVOZNICA) – MP SREDIŠČE OB DRAVI
 
28. SPUHLJA – ZAVRČ:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R1–228      SPUHLJA – MP ZAVRČ
 
29. DRAŽENCI (PTUJ) – GRUŠKOVJE:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
G1–9        DRAŽENCI – MP GRUŠKOVJE
 
30. MARIBOR (DRAGUČOVA) – LENDAVA – PINCE, Z ODCEPOM V DOLGO
VAS / (AC IN HC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
A5          DRAGUČOVA – LENART – MURSKA SOBOTA – LENDAVA –
            PINCE
H7          LENDAVA – DOLGA VAS (MEJA Z REPUBLIKO MADŽARSKO)
 
31. PESNICA – DOLGA VAS:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
R2–449      PESNICA – LENART – GORNJA RADGONA
R1–235      RADENCI – PRIKLJUČEK MURSKA SOBOTA
R1–230      MOST ČEZ MURO – GORNJA RADGONA – RADENCI
R2–443      LIPOVCI – ČRENŠOVCI – LENDAVA – PINCE
 
32. PETIŠOVCI – DOLNJI LAKOŠ:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
G2–109      LENDAVA – MP PETIŠOVCI
 
33. VIČ – DRAVOGRAD – MARIBOR – HAJDINA (PTUJ):
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
G1–1        MP VIČ – DRAVOGRAD – MARIBOR (KOROŠKI MOST) –
            MIKLAVŽ
R2–454      MIKLAVŽ – STARŠE – HAJDINA
 
34. DRAVOGRAD – CELJE – KRŠKO:
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
G1–4        DRAVOGRAD – SLOVENJ GRADEC – VELENJE – ARJA VAS
G1–5        CELJE (ZAHOD) – CELJE – ZIDANI MOST – DRNOVO
 
35. SLIVNICA – PTUJ (DRAŽENCI) (AC):
---------------------------------------------------------------
št. ceste   Potek
A4          SLIVNICA – HAJDINA – DRAŽENCI

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.