PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Jesenska obnovitvena dela na avtocestah

Arhivi

04. september 2015 03:48

Primorska avtocesta

Na odseku Logatec–Unec bodo predvidoma do 10. septembra potekala pripravljalna dela v okviru načrtovane obsežne obnove nekaj več kot štirikilometrskega smernega vozišča proti Kopru in podpornih zidov med počivališčem Lom in Ivanjim Selom; zaradi zapor posameznih pasov bo do 10. septembra zmanjšana pretočnost prometa na tem delu avtoceste, občasno lahko pride tudi do zastojev (v smeri Ljubljane zlasti v torek in sredo predvidoma med 8. in 13. uro, proti Kopru pa predvsem v četrtek zjutraj predvidoma med 6. in 8. uro; poleg tega bo tudi v nočeh na sredo in četrtek med 19. in 6. uro zjutraj promet proti Ljubljani zaradi postavljanja začasne jeklene ločilne ograje potekal zgolj po enem pasu). Po zaključku postavitve zapore bo promet med izvedbo obnove vozišča bolj pretočen, saj bo od predvidoma 10. septembra dalje do predvidoma 12. novembra vseskozi potekal po dveh zoženih pasovih v obe smeri; v zvezi z izrednimi prevozi opozarjamo, da bo skozi delovno zaporo omogočen prevoz vozil širine največ 3,25 metra.

Obnova na odseku primorske avtoceste vključuje lokalne sanacije poškodovanega vozišča in nadgradnjo voziščne konstrukcije, zamenjavo varnostnih ograj, ureditev bankin in odvodnjavanja, izvedbo talne signalizacije ter sanacijo podvoza in podpornega zidu.
Promet bo potekal po 2 zoženih pasovih v vsako smer, zapora bo sistema C2+1+1. V I. fazi se bo obnovil odstavni in delno vozni pas, v II. fazi pa prehitevalni in delno vozni pas.

Izvajalec del je konzorcij CPG d.d. in CPK d.d., pogodbena vrednost del znaša 2.897.597,79 EUR (brez DDV), rok izvedbe je 60 dni od uvedbe izvajalca v delo oz. bodo dela predvidoma zaključena do 12.11.2015.

Gorenjska avtocesta

Na odseku gorenjske avtoceste med priključkoma Jesenice – vzhod (Lipce) in Lesce bo promet predvidoma od ponedeljka dalje, 7. septembra, potekal v razdalji približno pet kilometrov zgolj po enem pasu v obe smeri. Mimo delovne zapore bo omogočen promet samo vozilom največje dovoljene širine 3,3 metra. Za ves promet bo v prvi fazi del (odsek 0602 Hrušica – Lipce od km 6,365 do konca odseka v km 7,154 in odsek 0603 Lipce – Lesce od km 0,000 do km 2,514 ter od km 2,955 do km 3,335), ki bo zaključena predvidoma do konca septembra, zaprt priključek Jesenice - vzhod proti Avstriji (izvoz z avtoceste iz smeri Ljubljane ter uvoz nanjo v smeri Avstrije). Obvoz bo prek priključkov Lesce ali Jesenice - zahod. Zaprto bo tudi malo počivališče Lipce v smeri Avstrije.

V II. fazi bo obnova obsegala odseke 0002 Lipce – Lesce od km 6,365 do km 7,154 in odsek 0003 Lipce – Lesce od km 0,000 do km 1,717 ter odsek 0603 Lipce – Lesce od km 4,857 do km 6,209. Ta faza bo trajala predvidoma 27 dni, zaprt bo priključek Lipce in počivališče Lipce v smeri proti Ljubljani.
Promet bo v I in II. fazi potekal po nasprotni strani AC pod zaporo tipa C 1+1 (en pas v vsako smer), v zadnji III. fazi pa bosta zaprta prehitevalna pasova na obnovljenem delu odseka Hrušica –Lipce.

Obnova vključuje lokalne sanacije poškodovanega vozišča in preplastitev voziščne konstrukcije, sanacijo oz. zamenjavo obstoječe betonske varnostne ograje, ureditev bankin, izvedbo talne signalizacije ter sanacijo stika v osi podvoza VA0319 Lipce.

Izvajalec del je  Gorenjska gradbena družba d.d., vrednost pogodbe znaša 2.253.943,74 EUR (brez DDV), rok izvedbe je 55 dni od uvedbe izvajalca oz. predvidoma do 31.10.2015.

Štajerska avtocesta

Na odseku Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice bo promet zaradi pripravljalnih del oviran že ta konec tedna. Predvidoma od nedelje, 6. 9. 2015, dalje pa bo potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer, in sicer zaradi obnove voziščne konstrukcije.
Dela bodo potekala v treh fazah.

Izvajalec del je SGP Pomgrad, rok izvedbe pa je predvidoma do 14. 11. 2015.

 

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.