PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Nova pogonska centrala in križni prehod med vozišči

Objavil PIC nedelja, 07. junij 2020 01:08:00

Pregled del izvedenih do 5. junija 2020


Foto: DARS

Izvedena so bila tudi dela na obnovi pogonske centrale, ki predor oskrbuje z elektriko.Promet poteka skozi obe cevi predora, sanacijska dela potekajo sočasno.
Do 5. junija je bil poudarek na izdelavi križnega prehoda med vozišči, s katerim bo od 14. junija 2020 ves promet speljan na eno cev predora.

Dela na prehodu in centrali se nadaljujejo in bodo zaključena do 11. junija.

Naslednji dan se bo začelo postavljanje prilagodljive prometne zapore po sistemu C2+1, ki omogoča, da se hitro prilagaja smer v katero bo promet tekel po enem ali dveh pasovih.

Pregled posameznih del po korakih

IZVEDENO DO DANES:

Križni prehod
•    izvedena so zemeljska dela
•    izvedena je kabelska kanalizalizacija in jaški v območju križnega prehoda
•    urejeno odvodnjavanje v območju križnega prehoda
•    izvedena je nosilna asfaltna plast 
•    odstranitev JVO (servisni prehod med predorom Golovec in pokritim vkopom Strmec)

Pogonska centrala
•    izvedba zemeljskih del za prizidek pogonske centrale
•    izvedena prestavitev 20 kV elektrovoda


Asfaltiranje križnega prehoda / Foto: DARS


V delu do 11. junija 2020

Križni prehod
•    izvedba obrabne asfaltne plasti
•    izvedba talnih označb
•    postavitev JVO
•    urejanje brežin
•    odstranitev JVO (servisni prehod med predorom Golovec in pokritim vkopom Strmec)
 


Postavitev tabel s prikazom spremenjenega prometnega režima v času zapore predora / Foto: DARS
 

Pogonska centrala
•    izkop za temelje pogonske centrale
•    izvedba temeljne plošče

Z zaključkom teh del bodo dani vsi pogoji za postavitev prometne zapore in preusmeritev prometa.

 

 

 

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.