PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Nove nadzorne točke na avtocestah

Arhivi

21. maj 2019 05:48

Za večjo prometno varnost na avtocestah je v veliki meri odvisna tudi tehnična brezhibnost vozila in psihofizično stanje voznikov, predvsem profesionalnih (tovorna vozila, avtobusi, prevoz nevarnih snovi).

DARS izvaja redne nadzore vozil v zvezi z upoštevanjem zakonske regulative plačevanja cestnine, skupaj s Policijo, Prometnim inšpektoratom RS, Finančno in Veterinarsko upravo pa izvajamo dodatne nadzore vozil, tovora in voznikov.

Da bo nadzor izveden strokovno, varno in na najvišjih standardih, smo v sklopu rušenja cestninskih postaj vzpostavili nadzorni točki na lokaciji Log (primorska avtocesta) in Torovo (gorenjska avtocesta).

  

Namenjene so preusmerjanju vozil (tovorna, avtobusi, osebna vozila, vozila, ki prevažajo nevarno blago ali vsa vozila) in nadzorom nad le-temi. Nadzor glede na pristojnosti izvajajo omenjene službe v okviru skupnih akcija ali posamezno.

           

Tehnična novost nadzornih točk je avtomatsko izločanje posamezne vrste vozil s pomočjo spremenljive signalizacije, kar pomeni, da bomo lahko kadarkoli izločili določeno vrsto vozil na nadzorno točko brez fizičnega postavljanja zapore. S takšnim sistemom se bomo lahko prilagajali prometnemu stanju na AC (prekinili izločanje). Sistem spremenljive signalizacije ne bo namenjen zgolj nadzoru, temveč bo uporabljen za vse ostale dogodke na tem avtocestnem odseku.

Na preusmeritev na nadzorno točko bo voznike opozarjala spremenljiva signalizacija, ki bo voznikom sporočala:

  • katera vozila naj se preusmerijo,
  • kateri pas naj vozila uporabljajo,
  • lokacija nadzora (dolžina do mesta preusmeritve),
  • omejitev hitrosti.

Voznike ob preusmeritvah naprošamo za upoštevanje spremenljive signalizacije, v primeru zastojev pa na strpnost.

Nadzor se izvaja predvsem s ciljem večje varnosti (manj nesreč in poškodovanih); da iz avtoceste izločimo preobremenjena vozila, utrujene voznike, vozila s prepovedjo vožnje in tehnično nepopolna vozila.

Vir: DARS d. d.

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.