PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Nujna sanacije brežine Ajdovščina - Predmeja

Arhivi

20. avgust 2020 06:37

 

Direkcija za infrastrukturo 17. avgusta 2020 pričela s sanacijo obcestnih brežin in predorov na državni regionalni cesti R3-609, Ajdovščina - Predmeja.

Brežine so v Sloveniji velik problem, saj kar 90% tal v Sloveniji predstavljajo krušljive sedimentne kamnine. Problematika nevarnih pobočij je specifična, saj sprožitev posledično lahko pomeni tudi smrtne žrtve, zato je pomembno, da se pravočasno pristopi k rešitvi oziroma sanaciji. Cesta na Predmejo, ki velja za eno lepših in dih jemajočih cest, je vklesana v skalovje in vodi skozi predore, tik nad globokimi prepadi. Direkcija je na osnovi rednih pregledov, ki jih izvaja v sklopu rednih vzdrževalnih del in spremljanja stanja na terenu ugotovila, da je na pododsekih, od km 10.655 do km 10.885 in od km 11.000 do km 11.145, ki ležita pod grebenom Črni Školj (1080m) na nadmorski višini med 780 in 825 metrov, nujno potrebna sanacija zalednih in obcestnih brežin in predorov. Cesta je na tem mestu večinoma vkopana v dolomitno pobočje, delno pa je izvedena na nasipih, varovanih s kamnitimi zidovi. Predvidena je izvedba visečih in visoko nateznih mrež ter podajno-lovilnih ograj in kamnite zložbe. Dela bo izvajalo podjetje EHO PROJEKT d. o. o., iz Ljubljane, skupaj s partnerjem Feniks d. o. o. Vrednost del znaša dobrih 640 tisoč evrov. Dela bodo predvidoma trajala pol leta.

Direkcija bo ves čas izvajanja del skrbela za zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti vseh uporabnikov, kar pa posledično pomeni tudi ukrepe popolne zapore. Na Direkciji si prizadevamo, da bo obravnavana zapora glede na zahtevnost in nevarnost del izvedena optimalno. Po izvedenih sanacijskih delih bo cesta zagotavljala boljšo prometno varnost vseh udeležencev v prometu.

Od oktobra dalje bo promet predvidoma sproščen tudi med tednom v jutranjem in popoldanskem oziroma nočnem času. Popolna zapora bo vzpostavljena od 8. ure zjutraj do 17. ure popoldne.

V času zapore bo obvoz urejen preko Cola.

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.