PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

OBNOVA PREDORA GOLOVEC NA LJUBLJANSKI OBVOZNICI 2021

ponedeljek, 22. februar 2021 11:34:00

Morda je slika naslednjega: avtomobil, cesta in besedilo

Obnova predora Golovec je uspešno zaključena.

Zaradi odstranjevanja delovne zapore na ljubljanski vzhodni obvoznici na območju pokritega vkopa Strmec in predora Golovec bo potek prometa ta konec tedna občasno spremenjen. 

Zapora bo v celoti odstranjena v nedeljo, 23. maja 2021. Takrat bo promet stekel po obeh ceveh predora.             

               

     

     

Predor Golovec na ljubljanski vzhodni obvoznici je bil zgrajen leta 1999. V tem času je bil vseskozi redno vzdrževan, medtem ko obsežnejših obnovitvenih posegov ni bil deležen.

Po več kot dveh desetletjih uporabe predora so v njem že vidne poškodbe v voziščni konstrukciji, ki so posledica uporabe predora in specifičnosti terena, zlasti prodiranja hribinske vode skozi talni obok predora. 


Lani je bila temeljite obnove deležna zahodna cev predora, ki vodi iz smeri Štajerske proti Dolenjski ali Primorski. Odpravili so poškodbe na gradbenih konstrukcijah, uredili prezračevanje in nadgradili razsvetljavo in druge varnostne sisteme. S tem se je izboljšala tudi varnost v predoru. 

Obnova vzhodne predorske cevi, ki vodi iz smeri Dolenjske ali Primorske proti Štajerski, je predvidena od 15. marca 2021 do 23. maja 2021.

     

     


Predor se obnavlja tudi z namenom povečanja prometne varnosti, saj trenutna elektrostrojna oprema ne ustreza več sodobnim zahtevam.

Glavni rezultat obnove je večja varnost predora, udobnejše potovanje skozenj, poleg tega pa se bodo znižali stroški nadaljnjega vzdrževanja.  

Dela potekajo 24ur na dan. V tem času je vzhodna cev povsem zaprta za promet. Ta je speljan skozi zahodno, že obnovljeno cev predora. Vzpostavljena je zapora tipa 2+1, dva pasova v smeri prometne konice in eden v nasprotni smeri. 

Pričakovati je mogoče zastoje, še posebej v prometnih konicah in v smeri, kjer promet poteka samo po enem pasu. 

    

Težja vozila so preusmerjena na južno, zahodno in severno ljubljansko obvoznico.

Na posnetkih videokamer lahko spremljate stanje prometa na širšem območju predora Golovec. Trenutno stanje na kamerah vidite po osvežitvi strani v vašem brskalniku. Posnetki se osvežujejo vsako minuto.

Zemljevid kamer

KAMERA 1: vzhodna obvoznica
A1/E57, Ljubljana - vzhodna obvoznica, Litijska - Malence

KAMERA 2: južna obvoznica
A1/A2/E70, Ljubljana – južna obvoznica, razcep Malence, vrtljiva kamera

KAMERA 3: dolenjska avtocesta
A2/E70, Ljubljana – Obrežje, predor Debeli hrib – razcep Malence, vrtljiva kamera

 
 

Prikazane so zamude na vseh smereh obvoznice skozi Golovec ali okrog.

Lahko premikamo puščice na levi in desni strani grafa ter primerjamo dolžine poti po dnevih.

Vidimo tudi, kako dolgo traja preobremenitev in kdaj se promet umiri v tekoče stanje.

S tem pregledom lažje načrtujemo, kdaj se odpraviti na pot oziroma koliko dodatnega časa
predvideti glede na posamezni dan.

Obnova predora Golovec je načrtovana v spomladanskem času tudi zato, ker so letos dela predvidena tudi na nekaterih ostalih odsekih ljubljanske obvoznice.

Rekonstrukcija priključka Letališka cesta na vzhodni ljubljanski obvoznici. Zaprt je celoten priključek Industrijska cona Moste na ljubljanski vzhodni obvoznici in del Letališke ceste v Ljubljani. Obvoz je voden po Leskoškovi (Nove Jarše) in Zaloški cesti (Ljubljana vzhod). V naslednjih fazah bo promet na avtocesti na območju priključka Letališka urejen po dveh zoženih pasovih, če bo to dovoljevala tehnologija izvajanja del, v zadnji fazi po eni polovici avtoceste.  

Poleti 2021 je načrtovana sanacija močno dotrajanega cestišča severne ljubljanske obvoznice med Bežigradom in Novimi Jaršami v obe smeri ter priključkom krožišča Tomačevo. Dela bodo potekala v več fazah, promet skozi delovno zaporo pa po enem ali dveh zoženih pasovih. V času obnove priključka Tomačevo bodo zaprti posamezni kraki in urejeni obvozi. 

Predvidoma v drugi polovici 2021 pa bi lahko stekla rekonstrukcija priključka Leskoškova (Nove Jarše).    

Informacije o delih in točnih terminih bomo sproti dopolnjevali in o njih dodatno obveščali. 

Na spletni strani www.promet.si se lahko preko povezave Mojpic naročite na obvestila o stanju na cestah.


Informacije o zastojih in posebnostih v prometu lahko spremljate tudi na:

                 

Pri vožnji skozi predor vedno velja posebna previdnost, še toliko bolj v času dvosmernega prometa.

Vselej pazimo na varnostno razdaljo in pravilno razvrščanje v primeru zastoja.

Več informacij o varnosti v predoru je na voljo v priloženi zloženki:

Zloženka - varno skozi predor.

Na spodnjem posnetku je prikaz, kako ravnati v primeru okvare vozila med vožnjo skozi predor.

Vir. Dars.si

 

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.