PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Omejitve in zapore zaradi burje (Vipavska dolina)

Arhivi

18. januar 2017 01:48

Oba upravljavca državnih cest v Vipavski dolini (Direkcija RS za ceste (DRSI) in Družba za avtoceste v RS (DARS)) redno spremljata obnašanje burje in temu primerno prilagajata sistem. Burja je lahko zelo nepredvidljiva in za voznike, še dodatno pa za tiste, ki je niso vajeni, zelo nevarna. Zato je vsaka sprememba v sistemu zapiranja cest skrbno pretehtana. Sistem je namreč vzpostavljen na podlagi dolgoletnih izkušenj.

V primeru burje se uporabljajo štiri stopnje omejitve prometa: 

  1. stopnja, zapora Z1: hitrost sunkov vetra 80-100 km/h oz. 22-28 m/s, prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase 8 ton, za vsa ostala vozila omejitev hitrosti na 60 km/h;
  2. stopnja, zapora Z2: hitrost sunkov vetra 100-130 km/h oz. 28-35 m/s, prepoved prometa za kamp prikolice in vsa vozila s ponjavami in hladilniki, za vsa ostala vozila omejitev hitrosti na 40 km/h;
  3. stopnja, zapora Z3: hitrost sunkov vetra 130-150 km/h oz. 36-41 m/s, prepoved prometa za kamp prikolice in vsa vozila s ponjavami in hladilniki ter avtobuse, za ostala vozila omejitev hitrosti na 40 km/h;
  4. stopnja, zapora Z4: hitrost sunkov vetra nad 150 km/h oz. nad 41 m/s, prepoved prometa za vsa vozila, cesta zaprta.

Vzdolž hitre ceste H4, ki jo upravlja DARS, je 10 cestno vremenskih postaj s senzorji vetra. Po zadnji preseženi mejni vrednosti burje zapora ceste traja še dve (2) uri za prve 3 stopnje. V primeru 4. stopnje (popolna zapora hitre ceste) pa lahko tudi dlje, ker burja običajno na vozišče nanese kamenje, vejevje ter poškodovano signalizacijo in je potreben pregled in čiščenje vozišča.

Hitra cesta je razdeljena v tri cone:
1. cona: Razdrto - Ajdovščina
2. cona: Ajdovščina - Selo
3. cona: Selo – Šempeter

Sistem Burja na regionalni cesti št. 444, ki jo upravlja DRSI je razdeljen na štiri cone, v vsaki coni pa sta po dve napravi s senzorji vetra – skupaj 8 naprav.
1. cona Podnanos – Vipava
2. cona Vipava – Ajdovščina (senzorja Zemono in Žapuže)
3. cona Ajdovščina – Selo (senzorja Ajdovščina zahod in Potoče)
4. cona Selo – Ajševica (senzorja Vitovlje in Šmihel)

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.