PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Izredni prevozi

Izredni prevozi

Po 32. členu Zakona o cestah je izredni prevoz z vozilom ali skupino vozil, ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina, dolžina, višina). Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na cesti ali njenem delu.

Izredni prevoz se lahko opravi na podlagi dovoljenja za izredni prevoz, ki se izda, če izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz ugotovi, da vozila ali tovora od izvora do cilja ni mogoče prepeljati po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi ali če predlagatelj izrednega prevoza dokaže, da bi prevoz s temi prometnimi sredstvi povzročil večje skupne stroške prevoza v primerjavi s stroški dodatnih ukrepov za usposobitev prevozne poti za prevoz po cesti.

Informativni izračun višine povračila za izredni prevoz po javnih cestah

 

Informacije o načinu pridobitve dovoljenja za izredni prevoz (B&B).

Izredni prevozi:

Izredni prevoz je prevoz z vozilom, ki samo ali skupaj s tovorom presega s predpisom dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino ali višino. Organizirajo in Izvajajo mednarodne izredne prevoze, s svojimi lastnimi, specialnimi vozili in prikolicami. Pridobivajo vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo mednarodnih izrednih prevozov. Za izvedbo izrednega prevoza ni dovolj samo izredno dovoljenje ampak so predpisana tudi potrebna spremljevalna vozila.

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo,  Ministrstvo za infrastrukturo, B&B, več povezav.

 

   Foto Comark

 

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.