PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Podaljšanje popolne zapore R2-408, Logatec - Žiri

Arhivi

19. junij 2019 12:43

Direkcija RS za infrastrukturo izvaja sanacijo brežin in rekonstrukcijo ceste R2-408, na odseku Logatec - Žiri (od km 14,240 do km 14,580). Dela potekajo v utesnjenem prostoru med vodotokom in strmo vkopno brežino. Zaradi varovanja kraške jame na območju posega in bližnjih objektov je potrebno izvesti več manjših postopnih miniranj, zato bo potrebno popolno zaporo ceste podaljšati.

POPOLNA ZAPORA SE PODALJŠA DO 25.7.2019.

V času popolne zapore so predvideni obvozi:
- osebna vozila: po vzporednih lokalnih cestah in sicer Rovte - Hlevni vrh - Vrh Sv. Treh Kraljev - Račeva - Žiri in v obratni smeri.
- tovorna vozila: promet bo voden v smeri Logatec - Vrhnika – Horjul - Gorenja vas – Žiri in obratno.

Iz in v smeri Tolmina in Idrije bo možen tudi sledeč dostop za tovorna vozila in sicer:
Dostop za tovorna vozila do 7,5 t največje dovoljene mase na relaciji Sp. Idrija-Žiri in obratno.
Dostop za priklopnike, polpriklopnike in tovorna vozila nad 7,5t največje dovoljene mase na relaciji Želin-Cerkno-Trebija-Žiri in obratno (po urniku). Med naseljem Cerkno in Trebija bo za tovorna vozila, tovorna vozila z priklopnikom in polpriklopnikom in avtobus dovoljen promet časovno omejen.
- V smeri Želin – Cerkno - Sovodenj - Trebija se dovoli promet priklopnikov in polpriklopnikov, od 16.00 do 18.00, pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa tovorna vozila in tudi za avtobuse in sicer od 15.30 do 18.30.

Vir: DRSI

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.