PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Podatki o prometu, (PLDP)

Prometne obremenitve

Podatki o prometnih obremenitvah so pripravljeni na osnovi podatkov, pridobljenih s posameznimi ročnimi štetji prometa, ter iz avtomatskih števcev prometa na območju celotne Slovenije. Ti, tako imenovani števni podatki, so ena temeljnih informacij o prometu na cestah saj omogočajo izračun povprečnega letnega dnevnega prometa (število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu).

Pregled števnih mest 2014: Preglednica (pdf) Karta (pdf)

Prometne obremenitve 2014: Preglednica (pdf)
Prometno delo 2002 - 2013...več

Izredno štetje prometa

Štetje prometa na državnih cestah naročajo tudi drugi izvajalci. Ti so dolžni  zbrane podatke posredovati Direkciji RS za infrastrukturo. Podatki se posredujejo na predpisanih obrazcih. Uporaba obrazcev je potrebna zato, da so zajeti prometni podatki skladni s kategorijami vozil, ki jih Direkcija vodi v svojih evidencah. Tako zbrane podatke se uporablja pri analizi prometnih gibanj oziroma v procesu načrtovanja.

Naročilo prometnih podatkov...več

Izredni prevozi...več

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.