PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Popolne zapore smernih vozišč na odseku Kozina - Kastelec

Arhivi

25. februar 2015 04:00
Na odseku primorske avtoceste A1 Kozina - Kastelec bodo v mesecu marcu in aprilu vzpostavljene popolne zapore prometa zaradi del v predoru Kastelec.
Zapora bo predvidoma vzpostavljena 4.3.2015 ob 20:00. Najprej bo zaprto desno smerno vozišče - v smeri Kopra, vozila bodo izstopala iz AC na priključku Kozina in se vračala nazaj na AC na priključku Kastelec.

Vrste zapor pa bodo sledeče:
- predvidoma tri zaporedne konce tedna bo vzpostavljena popolna zapora smernega vozišča od petka 20:00 do ponedeljka 5:00;
- ob delavnih dneh, od ponedeljka zvečer do četrtka zjutraj, bodo vzpostavljene popolne nočne zapore med 20:00 in 5:00 zjutraj.
 
Z namenom krajšega časa zapor bodo v predoru vzporedno potekala dela vezana na odpravo napak ugotovljenih ob zaključku 10 letne garancijske dobe, ki so jih v času veljavnosti garancije za odpravo napak dolžni odpraviti izvajalci del, ter nadgradnja elektrostrojne opreme predora Kastelec, ki je potrebna zaradi uskladitve opreme z najsodobnejšimi zahtevami.
 
Popolna zapora enega smernega vozišča na odseku A1 Kozina - Kastelec je potrebna zaradi injektiranja temenskih razpok notranjega oboka predora Kastelec. Prav tako je popolna zapora potrebna zaradi montaže elektro opreme v temenskem delu predora, odpiranja kinet, izdelave požarnih niš ter testiranja vgrajene opreme.»
 
V sklopu del, ki zajemajo odpravo napak ob zaključku 10 letne garancijske dobe se bodo izvajale naslednje aktivnosti:
-  odprava napak v predoru Kastelec:
- notranji obok predora (injektiranje temenskih razpok notranjega oboka, sanacija mest, kjer prihaja do puščanja predorske hidroizolacije);
- popravila betonskega vozišča predora (popravilo betonskih robnikov, razpok na vozišču …);
- manjša popravila pogonskih central predora Kastelec.
 
V sklopu nadgradnje elektrostojne opreme predora Kastelec, ki je potrebna  zaradi uskladitve opreme z najsodobnejšimi zahtevami, bodo izvedena naslednja dela:
- vgradnja dodatnega opozorilnega napisa v obstoječe niše klica v sili;
- zamenjava obstoječih govornih garnitur klica v sili z izvedbo s slušalkami;
- vgradnja omaric z gasilniki pred portali;
- zamenjava obstoječih znakov z notranjo osvetlitvijo »Niša klica v sili« s kombiniranimi znaki »Niša klica v sili in gasilni aparat« na obstoječih lokacijah;
- vgradnja znakov z notranjo osvetlitvijo »odstavna niša« v predoru;
- vgradnja kamer (merilnikov) hitrosti s prikazovalnikom na obeh vstopnih portalih predora;
- nadgradnja sistema javljanja požara zaradi vgradnje novih omaric gasilnih aparatov na portalih (senzorji dviga gasilskega aparata);
- vgradnja novih smernih tabel in novih smernih svetilk za označitev smeri bežanja;
- zamenjava obstoječega sistema za vodenje prometa - LED smerniki;
- vgradnja zelenih LED svetilk za označitev evakuacijskih prečnikov;
- vgradnja dodatnih svetilk splošne razsvetljave na območju odstavnih niš;
- vgradnja dodatnih varnostnih svetilk pred evakuacijskimi prečniki;
- nadgradnja nadzorno krmilnega sistema zaradi priključitve novih signalov in naprav v sistem vodenja in nadzora;
- napajanje dodatnih porabnikov;
- korekcije algoritmov upravljanja prometnih sistemov v skladu s poenotenimi zahtevami DARS.
 
Dokončanju del na desni polovici AC v smeri Kopra bo neposredno zatem sledila preureditev zapore prometa v smer proti Ljubljani in izvedba istovrstnih del ob enakih zaporah na levi polovici avtoceste.   Začetek te zapore bo predvidoma v četrtek 26.3.2015, zaključek vseh del pa bo najkasneje do 22.4.2015 s prekinitvijo del med velikonočnimi prazniki.
 
V času polnih zapor bodo prometni tokovi preusmerjeni na ostale vzporedne ceste.
 
V obdobju zapore bo zaradi skrajšanja cestninske ceste znižana cestnina za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone.
 
Vozniki in voznice lahko zasledijo informacije o zapori na primorski avtocesti A1 med Kozino in Kastelcem preko elektronskih portalov nad avtocesto, pred potjo pokličejo Prometno-informacijski center za državne ceste - PIC, na kratko številko 1970; stanje na cestah lahko preverijo tudi na brezplačni glasovni postaji 080 22 44. Sicer pa so številne prometne informacije na voljo tudi na spletni strani PIC www.promet.si ali na naslovu http://m.promet.si, ki je prirejen za pregled informacij o stanju na cestah z mobilnimi telefoni.

Vir: DARS d.d.

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.