PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Predor Karavanke

V ŽIVO (trenutni status signalizacije pred vstopom v predor s slovenske strani):

 

Ureditev prometa ob izmenični zapori voznih pasov 

20. marec 2015 13:00:00

Vsak poseg ali problem v predoru zahteva zaporo vsaj enega voznega pasu. V tem primeru je promet urejen izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom na prosto smer. Na to opozarja prometna signalizacija. Po dogovoru obeh upravljavcev predora (Asfinag in Dars) ob izmeničnem prometu ni vnaprej določenih ur odpiranja in zapiranja predora za posemezno smer. To se prilagaja gostoti prometa, zato je posamezna smer lahko odprta od 10 do 30 minut ali tudi več. Ob povprečnem številu vozil je povprečni čas čakanja na prosto smer 20 minut. 

Ob ureditvi prometa izmenično enosmerno je dodatno znižana dovoljena hitrost skozi predor.  

 

Ureditev prometa ob normalni prevoznosti predora 

20. marec 2015 12:00:00

Predor Karavanke je edini enocevni in hkrati najdaljši predor na slovenskem avtocestnem omrežju.
Promet v predoru je dvosmeren, zato je potrebna dodatna previdnost, hitrost vožnje pa je ob normalnih razmerah omejena na 80 km/h.
Zelo pomembno je ohranjanje varnostne razdalje, zato so v predoru na levem in desnem robu nameščeni t.i. led smerniki. Razdalja med modrimi led smerniki pomeni potrebno varnostno razdaljo pri vožnji skozi predor za tovorna vozila.

Za vožnjo skozi predor je potrebno plačati cestnino. Cestnina se plača pred vstopom v predor bodisi na slovenski bodisi na avstrijski strani (odvisno od tega, s katere strani vstopate).

Promet skozi predor skupaj upravljata nadzorna centra na slovenski strani (Hrušica) in avstrijski strani (Celovec), pri čemer imata na voljo kamere, različne detektorje in spremenljivo prometno signalizacijo.

Tovorna vozila na obeh straneh vstopajo v predor preko posebnega dozirnega sistema, ki preprečuje preveliko število tovornih vozil v predoru.

© 2006-2018 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.