PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Predvideni obvozi za preplastitev krožišča Pesnica

Arhivi

15. oktober 2021 11:02

Od 16. 10. do 24. 10. 2021 bodo zaradi obnove krožnega križišča "Pesnica" na R2-449, delne in popolne zapore na križišču in krajši čas popolne zapore krakov cest, ki se navezujejo na krožišče. Dela bodo potekala v V fazah.

Predvidene zapore :
- Maribor - sever proti razcepu Dragučova in Šentilj,
- zapora na regionalni cesti Pesnica - Maribor (bivša HC H2-smer Maribor),
- R2-449, priključek rondo Pesnica smer Lenart na regionalni cesti,  
- regionalna cesta priključek Šentilj smer Pesnica.

Delna zapora: od 16.10. 2021 do 23.10. 2021,

Popolna zapora: v nedeljo, 24. 10. 2021.

Predvidena popolna zapora V Faze, 23. 10. od 5. ure do 24. 10. do 14. ure.

 V faza
Vir foto: Remont NG

Obvozi so označeni s prometno signalizacijo.

Okvirni načrt po fazah: 

Faza II, v terminu od 18. 10. do 19. 10. 2021.

Popolna zapora uvoznega kraka avtoceste A1 iz smeri vožnje razcepa Dragučova.

Obvozi za tovorna vozila A5 iz smeri Lendave proti Pesnici, preko priključka Šentilj ter po regionalni cesti do Pesnice.

Osebna vozila po avtocesti A1 iz smeri Avstrije v Pesnico, čez priključek Šentilj ter po regionalni cesti.

Tovorni promet po regionalni cesti iz smeri Pernice proti Pesnici, je možen po regionalni cesti do priključka pred krožiščem z regionalno cesto in se v nadaljevanju priključi na uvozni krak bivše H2 ter nadaljuje vožnjo po krožišču, kjer se priključi iz krožišča na krak A1 za smer vožnje proti Šentilju. Vožnjo nadaljujemo do priključka Šentilj in naprej po regionalni cesti do Pesnice.


***Za vozila skupne mase do 7,5tone, lahko vozniki uporabijo občinske ceste.

Javna pot (JP 810162) cesta, ki je namenjena vožnji kmetijskim strojem in kolesarjem. Širina vozišča znaša 5m. Uvozni in izvozni radiji so ustrezni in so prilagojeni zavijanju kmetijske mehanizacije.

Lokalna cesta (LC 310101) je speljana v industrijsko cono. Širina in nosilnost ceste je zadostna saj nima omejitev glede skupne mase do nadvoza z avtocesto. V nadaljevanju je namreč cesta speljana preko mostu katerega nosilnost je omejena na 7,5tone. Prav tako je širina ceste v območju mostu cca 4,5m. Cesta se na drugi strani priključuje na regionalno cesto R2-436, ki je speljana proti Kungoti, vožnjo pa lahko nadaljujemo proti Počehovi v vse želene smeri.

***Velja za III, IV in V fazo.

 

Faza III, v terminu od 20. 10. do 21. 10. 2021.

Iz avtoceste A1 iz smeri Šentilja bo zaprt uvoz v krožišče Pesnica (20. 10.), izvozni priključek iz krožišča na kraku A1 za smer vožnje proti Šentilju in na uvoznem kraku v krožišče regionalne ceste.

Obvozi za tovorna vozila po avtocesti A1 iz Šentilja proti Pesnici: čez priključek Šentilj in nato po regionalni cesti do priključka Maribor-sever, po bivši H2 ter regionalni cesti in nadaljevanje vožnje do priključka z regionalno cesto, do krožišča in naprej na izvoz za Pesnico.

Obvoz iz smeri bivše H2 (Maribor) ali regionalne ceste iz smeri Lenarta proti avtocesti A1 v smeri Avstrije, je možno po regionalni cesti do Šentilja.

Tovorna vozila iz Pesnice proti krožišču, se morajo obrniti proti Šentilju in nadaljevati vožnjo po regionalni cesti do priključka za A1. Po avtocesti nadaljuje vožnjo proti razcepu Dragučova oziroma po bivši H2.

***


Faza IV, v terminu od 22. 10. do 22. 10. 2021.

Predvidena popolna zapora uvoza na krožišče iz smeri Maribora na odseku Pesnica – Maribor ter popolna zapora izvoznega kraka na AC za smer razcep Dragučova.

Obvozi za tovorna vozila iz smeri Maribora, po bivši H2 proti krožišču, do razcepa Dragučova, nato po regionalni cesti vse do avtocestnega priključka Pernica.

Enako velja, če se vozniki pripeljejo po regionalni cesti iz smeri Pesnice in nadaljujejo po A1 v smeri razcepa Dragučova.

Druga možnost: voznik tovornega vozila nadaljuje vožnjo proti Šentilju do priključka Šentilj in potem po A1 nadaljuje vožnjo v smeri razcepa Dragučova.

***
Faza V,  v terminu od 23. 10. do 24. 10. 2021. Popolna zapora krožnega križišča.

Obvozi: če se voznik iz Avstrije po A1pelje proti Pesnici, avtocesto zapusti na priključku Šentilj in nadaljuje vožnjo po regionalni cesti.

Tovorna vozila iz smeri Pernice, ki vozijo proti Pesnici, se vključijo na avtocesto čez priključek Pernica na A5 in po A1 proti Šentilju.

V primeru, da je voznik tovornega vozila v Pernici (Lendava) ali Šentilju (Avstrija) in želi v Maribor, se mora peljati po A1 do priključka Maribor-vzhod, kjer nadaljuje vožnjo po občinskih in regionalnih cestah v želeno smer.

V primeru, da se voznik pripelje po avtocesti A1 iz smeri Ljubljane ali Lendave (AC A5) in želi v Pesnico, cesto zapusti na priključku Šentilj, kjer nadaljuje vožnjo proti Pesnici do priključka Šentilj in naprej po regionalni cesti do Pesnice.

***

 

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.