PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Prepoved tovornih vozil skozi središče naselja Lenart

Arhivi

16. marec 2017 12:46

Direkcija RS za infrastrukturo se je na podlagi dogovora z občino Lenart odločila, da se na državni cesti R2-449, odsek 1543 (priključek Lenart), prepove tranzitni promet težkih tovornih vozil (tovorna. vozila nad 7,5 ton največje dovoljene mase) skozi samo središče naselja Lenart.

Promet težkih tovornih vozil, ki so namenjena proti G. Radgoni (ali Tratam ali v Industrijsko cono Lenart) se preusmeri tako, da avtocesto zapustijo na priključku Sv. Trojica, nadaljujejo pot po državni cesti R2-433, nato pred naseljem Radehova zavijejo desno na cesto Radehova-Sp. Porčič (zgrajeni del vzhodne obvoznice), s te ceste pa levo na državno cesto R3-737, peljejo mimo industrijske cone ter se priključijo nazaj na R2-449, desno v smeri G. Radgone oz. levo v smeri Trate. Enak obvoz velja za obratno smer. Obvoz za težka tovorna vozila bo označen s prometno signalizacijo.

Z ukrepom se bo središče Lenarta razbremenilo težkega tovornega prometa, na območju najgosteje poseljenega dela naselja Lenart pa se bodo s tem zmanjšale emisije hrupa in izpušnih plinov ter izboljšale prometno varnostne razmere še posebej za ranljive udeležence v prometu.

Nova prometna ureditev bo predvidoma stopila v veljavo 20. 3 2017.

Slika: pregledna karta območja prepovedi in poteka obvoza