PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Prevoz tovornih vozil in skupnih vozil nad 7,500 kg - SPREMEMBA

Arhivi

26. marec 2020 12:27

Zaradi izrednih razmer - zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19, bo na cestah v Republiki Sloveniji dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure ter v petek pred veliko nočjo od 14. do 21. ure, v skladu z določbo 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.75/11).

Prevozi tovornih vozil in skupnih vozil, nad 7,500 kg, se v času od uveljavitve odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19) na območju RS (Uradni list RS, št.19/20), opravlja zaradi reševanja človeških življenj in preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi in premoženja, kar je skladno z določbami 1. in 2. točke druge alineje prvega odstavka 6. člena odredbe, obvešča Ministrstvo za infrastrukturo.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.