PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Prometna napoved do 11. septembra

Arhivi

03. september 2015 03:51

Poletna turistična sezona še ni v celoti zaključena, saj v večjih nemških deželah in Italiji šolske počitnice trajajo vse do sredine septembra. Ker je konec tedna napovedano razmeroma slabo vreme, ni pričakovati take gneče na naših avtocestah kot prejšnji konec tedna, še vedno pa bo promet zaradi tranzita tujih turistov povečan predvsem na primorski avtocesti A1 in na cestah v slovenski Istri. Zastoje je pričakovati na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Vrnile so se tudi močnejše, sicer običajne jutranje in popoldanske prometne konice med delavniki, še zlasti na ljubljanskem obroču in vpadnicah nanj, zato je potrebno upoštevati možnost daljšega potovalnega časa.

Voznike tovornih vozil obveščamo, da bo na naših cestah s 7. septembrom znova začela veljati običajna omejitev vožnje tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone; vožnja bo prepovedana  ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure. 

Uporabnike štajerske avtoceste A1 opozarjamo na možnost občasno povečanega prometa v okolici Celja in možne občasne zastoje na izvozih z avtoceste pri Celju; med 8. in 13. septembrom bo namreč potekal tradicionalni mednarodni obrtni sejem.

Priporočamo pozornost zaradi obsežnejših obnovitvenih del, ki se bodo po načrtu na našem avtocestnem sistemu povečala s koncem turistične sezone. Poleg tega bodo na avtocestah potekala tudi vsakodnevna redna vzdrževalna dela (popravila ograj, manjša krpanja vozišč…), ki so potrebna za  ohranjanje ustreznih tehničnih in varnostnih lastnosti avtocest. Redna vzdrževalna dela izvajamo tako, da povzročajo čim manj motenj v prometu, torej v času manjših prometnih obremenitev na posameznem odseku. Pri vožnji mimo delovišč upoštevajte prometno signalizacijo in predpisane omejitve hitrosti vožnje.

DALJŠE ZAPORE ZARADI OBSEŽNEJŠIH DEL NA AVTOCESTAH:

PRIMORSKA AVTOCESTA, A1
Na odseku Logatec–Unec bodo predvidoma do 10. septembra potekala pripravljalna dela v okviru načrtovane obsežne obnove nekaj več kot štirikilometrskega smernega vozišča proti Kopru in podpornih zidov med počivališčem Lom in Ivanjim Selom; zaradi zapor posameznih pasov bo do 10. septembra zmanjšana pretočnost prometa na tem delu avtoceste, občasno lahko pride tudi do zastoja (v smeri Ljubljane zlasti v torek in sredo predvidoma med 8. in 13. uro, proti Kopru pa predvsem v četrtek zjutraj predvidoma med 6. In 8. uro; poleg tega bo tudi v nočeh na sredo in četrtek med 19. in 6. uro zjutraj promet proti Ljubljani zaradi postavljanja začasne jeklene ločilne ograje potekal zgolj po enem pasu). Po zaključku postavitve zapore bo promet med izvedbo obnove vozišča bolj pretočen, saj bo od predvidoma 10. septembra dalje do predvidoma najdlje 12. novembra vseskozi potekal po dveh zoženih pasovih v obe smeri.
Skozi delovno zaporo bo možen promet le za vozila ožja od 3,25 metra.

Na odseku med priključkom Razdrto in razcepom Nanos proti Kopru bo promet predvidoma od 7. septembra dalje največ dva tedna oviran zaradi postavitve nove vertikalne signalizacije; promet bo v dolžini nekaj sto metrov potekal po dveh zoženih pasovih, vendar lahko vsaj prvi dan zaradi lepljenja črt zoženih pasov ob povečanem prometu pride tudi do zgostitev prometa ali zastoja.

DOLENJSKA AVTOCESTA, A2
Na odseku med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica promet zaradi obnove približno šest kilometrov vozišča poteka zgolj po polovici avtoceste, po treh zoženih pasovih, pri čemer sta dva v smeri prometne konice. Na priključku Višnja Gora je proti Novemu mestu zaprt uvoz na avtocesto, obvoz je prek priključka Ivančna Gorica. Dela bodo zaključena predvidoma najpozneje do 11. oktobra.

ŠTAJERSKA AVTOCESTA, A1
Na odseku Slovenska Bistrica – Slovenske Konjice se bodo, če bodo dovoljevale vremenske razmere, že ta konec tedna začela pripravljalna dela v okviru obsežnejše obnove približno štirih kilometrov vozišča proti Mariboru. V času pripravljalnih del bo občasno prevozen le en vozni pas v vsako smer. Najpozneje od sredine prihodnjega tedna dalje pa bo promet potekal po eni polovici avtoceste po dveh zoženih pasovih v obe smeri, pri čemer bo en pas proti Mariboru speljan na nasprotno stran avtoceste. Dela bodo potekala predvidoma do konca oktobra; obnovljeni bodo tudi vsi štirje kraki priključka Slovenske Konjice, o zaporah posameznih krakov bodo uporabniki avtoceste pravočasno obveščeni. 

Na odseku med priključkoma Dramlje in Celje - center promet zaradi graditve protihrupnih ograj poteka v razdalji približno devet kilometrov po dveh zoženih pasovih v obe smeri, pri čemer je en pas proti Ljubljani speljan na nasprotno stran avtoceste. Graditev protihrupnih ograj bo sicer na odseku med Celjem in Dramljami potekala do začetka oktobra.

GORENJSKA AVTOCESTA, A2
Na odseku med priključkoma Jesenice – vzhod (Lipce) in Lesce bo promet predvidoma od ponedeljka dalje, 7. septembra, zaradi obsežne obnove vozišča potekal v razdalji približno pet kilometrov zgolj po enem pasu v obe smeri. Mimo delovne zapore bo omogočen promet samo vozilom največje dovoljene širine 3,3 metra. Za ves promet bo v prvi fazi del, ki bo zaključena predvidoma do konca septembra, zaprt priključek Jesenice - vzhod proti Avstriji (izvoz z avtoceste iz smeri Ljubljane ter uvoz nanjo v smeri Avstrije). Obvoz bo prek priključkov Lesce ali Jesenice - zahod. Zaprto bo tudi malo počivališče Lipce v smeri Avstrije. O zaporah v drugi in tretji fazi obnovitvenih del, ki bodo trajala predvidoma še ves oktober, bodo uporabniki avtoceste pravočasno obveščeni.

NAPOTKI
Uporaba telefona med vožnjo brez opreme za prostoročno telefoniranje je pogosta tudi na naših avtocestah. Voznike opozarjamo, da je uporaba mobilnih telefonov med vožnjo nevarna! Med telefoniranjem lahko spregledajo prometno signalizacijo in se prepočasi odzovejo na nepredvidljive razmere na cesti. Vozniki se žal premalo zavedajo, da s tem lahko povzročijo hudo prometno nesrečo, ki poleg tudi tragičnih posledic posledično vpliva še na zaporo avtoceste ali zmanjšano pretočnost ter daljše zastoje.

V primeru zastojev na avtocesti ne pozabimo na pravilno razvrščanje. 
 

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.