PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Prometna napoved do 25. septembra 2015

Arhivi

17. september 2015 07:03

Turistična sezona se končuje, s tem pa se tudi zmanjšujejo sezonske prometne konice, predvsem tiste ob sobotah. Še vedno pa je na turističnih smereh občasno pričakovati večje število vozil s tujo registracijo, predvsem od Hrvaške proti Italiji in Avstriji. Ker je napovedano lepo vreme, je pričakovati zgostitve prometa proti turističnim krajem predvsem v petek popoldne, v obratni smeri pa v nedeljo popoldne in zvečer.

Na naših avtocestah po koncu turistične sezone potekajo obsežnejša obnovitvena in vzdrževalna dela, zato priporočamo pozornost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Zaradi omejitev hitrosti vožnje v območjih delovnih zapor in zoženih prometnih pasov, je zlasti v prometnih konicah pričakovati tudi zastoje.

V jesenskih dneh predvsem v jutranjem času megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.
Voznike, ki so namenjeni proti Avstriji in Nemčiji, opozarjamo na uvedbo nadzora na mejah, kar lahko podaljša potovalni čas. Na spletnih straneh
www.promet.si so prek zemljevida na uvodni strani razvidni tudi dogodki in kamere z avstrijskih avtocest.

OBSEŽNEJŠA DELA NA AVTOCESTAH:
 
LJUBLJANSKA OBVOZNICA

Na ljubljanski obvoznici na razcepu Zadobrova (stičišču vzhodne in severne obvoznice ter štajerske avtoceste) poteka obnova drenažnih asfaltov. Promet na vzhodni ljubljanski obvoznici A1 od razcepa Zadobrova proti izvozu na Zaloško cesto v smeri predora Golovec/Dolenjske v razdalji nekaj sto metrov poteka po dveh zoženih pasovih. Taka ureditev bo trajala vse do nedelje, 20. septembra. Ker je spremenjena prometna ureditev tako s štajerske smeri proti vzhodni obvoznici oz. Zaloški cesti kot s severne obvoznice proti vzhodni obvoznici oz. Zaloški cesti, je zlasti ob jutranji in popoldanski prometni konici na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na razcepu s severne proti vzhodni obvoznici (Zaloški cesti) lahko pričakovati daljše zastoje kot običajno.

PRIMORSKA AVTOCESTA, A1
Na odseku Logatec–Unec poteka obnova smernega vozišča proti Kopru in podpornih zidov med počivališčem Lom in Ivanjim Selom. Promet bo do predvidoma 12. novembra v razdalji približno pet kilometrov potekal zgolj po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v obe smeri. V zvezi z izrednimi prevozi opozarjamo, da je skozi delovno zaporo omogočen prevoz vozil širine največ 3,25 metra.

ŠTAJERSKA AVTOCESTA, A1
Na odseku Domžale–Šentjakob bo promet zaradi sanacije drenažnih asfaltov od nedelje, 20. septembra, do petka, 25. septembra, tako proti Ljubljani kot proti Mariboru v dolžini nekaj sto metrov potekal po dveh zoženih pasovih. Prihodnji konec tedna, od petka zvečer, 25. septembra, do nedelje zvečer, 27. septembra, pa bo promet na tem delu avtoceste potekal v obe smeri zgolj po prehitevalnem pasu.
Odsek Trojane–Blagovica bo proti Ljubljani zaradi odprave napak ob izteku garancijske dobe do 5. oktobra zaprt za ves promet vsako noč med 20. uro in 5. uro zjutraj.Ob koncu tedna bo zapora neprekinjeno od petka od 20. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Promet bo med zaporo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto; na priključku Trojane bosta zaprta tudi uvoza na avtocesto tako proti Ljubljani kot proti Mariboru.
 
Na odseku Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice poteka obnova smernega vozišča proti Mariboru. Promet v dolžini nekaj manj kot štiri kilometre poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri, pri čemer je en pas proti Mariboru speljan na nasprotno stran avtoceste; predvidoma do 24. septembra bo zaprto počivališče Tepanje v smeri Maribora. Obnova vozišča bo zaključena predvidoma do konca oktobra; obnovljeni bodo tudi vsi štirje kraki priključka Slovenske Konjice, o zaporah posameznih krakov bodo uporabniki avtoceste pravočasno obveščeni.
 
Na odseku med priključkoma Dramlje in Celje - center promet zaradi graditve protihrupnih ograj poteka v razdalji približno devet kilometrov po dveh zoženih pasovih v obe smeri, pri čemer je en pas proti Ljubljani speljan na nasprotno stran avtoceste; proti Ljubljani je na tem odseku avtoceste zaprto tudi malo počivališče (brez bencinskega servisa) Zima.  Dela, ki bodo zadnje dni v skladu z načrtom zaobjela tudi sanacijo posameznih delov vozišča, bodo zaključena predvidoma do 25. septembra.

DOLENJSKA AVTOCESTA, A2
Na odseku med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica promet zaradi obnove približno šest kilometrov vozišča poteka zgolj po polovici avtoceste, po treh zoženih pasovih, pri čemer sta dva v smeri prometne konice. Na priključku Višnja Gora je proti Novemu mestu zaprt uvoz na avtocesto, obvoz je prek priključka Ivančna Gorica. Dela bodo zaključena predvidoma najpozneje do 11. oktobra.
 
GORENJSKA AVTOCESTA, A2

Na odseku med priključkoma Lesce in Jesenice - vzhod promet zaradi obnove vozišča poteka v razdalji približno pet kilometrov med galerijo Moste in priključkom Lipce zgolj po enem pasu v obe smeri. Zaprt je zaprt priključek Jesenice - vzhod proti Avstriji (izvoz z avtoceste iz smeri Ljubljane ter uvoz nanjo v smeri Avstrije). Obvoz je možen prek priključkov Lesce ali Jesenice - zahod. Mimo delovne zapore je omogočen promet samo vozilom največje dovoljene širine 3,3 metra. Dela bodo v celoti zaključena predvidoma do konca oktobra.
 
NAPOTKI ZA VARNO VOŽNJO
 
Megla je pogost pojav predvsem v jesenskem času ter zmanjšuje vidljivost. Ob megli velja upoštevati naslednje napotke: zmanjšanje hitrosti, pravilna uporaba meglenk in povečanje varnostne razdalje. Ne uporabljajmo dolgih luči - premočna luč se v megli odbija in lahko povzroči zaslepitev. Posebno pozorni moramo biti na območjih, kjer potekajo dela. Zaradi megle so namreč oznake in naprave za usmerjanje prometa pogosto težje razpoznavne.
 
Na odseku štajerske avtoceste A1 Domžale-Šentjakob lahko v obe smeri sledimo tudi preventivni signalizaciji treh vertikalno postavljenih znakov in horizontalni signalizaciji, to je ob desni robni črti zarisanih polkrogov.
  
Signalizacija »V MEGLI!« na A1 nas opozarja, da je potrebno hitrost vožnje ob gosti megli prilagoditi naslednjima zahtevama: če sta vidna dva polkroga, je potrebno vožnjo nadaljevati s hitrostjo 70 km/uro, če je viden en polkrog, je potrebno vožnjo nadaljevati s hitrostjo 50 km/uro. Voznikom svetujemo, da ob gosti megli dosledno upoštevajo pravila ravnanja.
 
Razmere na cestah lahko preverimo na www.promet.si, (za mobilne naprave na http://m.promet.si), na brezplačnem odzivniku za stanje na avtocestah: 080 22 44, dogodkom na avtocestah lahko sledimo tudi na: https://twitter.com/dars_si ali pokličemo za nasvet in pomoč Prometno informacijski center (PIC) na kratko telefonsko številko 1970 oz. telefon: 01/518 8 518.


Želimo vam strpno in varno vožnjo.

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.