PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Sistem Traffic Agent

Sistem Traffic Agent® je aplikacija, ki omogoča avtomatsko spremljanje prometa in obveščanje o stanju prometa s pomočjo avtomatskih števcev prometa in predstavlja nadgradnjo osnovne funkcije štetja in klasifikacije vozil. Zasnova sistema temelji na zmogljivem in točnem števcu prometa tipa QLTC-8C ter na sodobni telekomunikacijski in informacijski tehnologiji, ki omogoca objavljanje stanj prometa v realnem času tudi na svetovnem spletu.

Delovanje sistema

Določitev stanja prometa za vsak vozni pas posebej temelji na izmerjenih vrednostih v izbranem časovnem intervalu glede na:
• povprečno hitrost vozil,
• povprečni čas med vozečimi vozili in
• zasedenost vozišča, izraženo v promilih, kot razmerje med časom zasedbe merilnih senzorjev in časom intervalnega opazovanja.

Pri izračunu stanja prometa se upoštevajo tudi vrednosti vnaprej definiranih parametrov, ki se določijo za vsako števno mesto ter vsak vozni pas posebej na osnovi empiričnih opazovanj:
• nizka mejna hitrost vozil,
• normalna mejna hitrost vozil,
• visoka mejna zasedenost vozišča,
• nizka mejna zasedenost vozišča,
• kratek mejni čas med vozili,
• normalen mejni čas med vozili.

Naprava na osnovi »post-event« opazovanja v nastavljivih časovnih intervalih iz pridobljenih podatkov izračuna stanje prometa in ga posreduje zbirnemu centru. Da lahko podatke posreduje v namenski strežniški program QLTCNet Server, mora obstajati podatkovna povezava, ki je lahko fizična ali brezžična. Za komunikacijo preko GSM/GPRS sistema enoto števca prometa opremimo z vgradnim modulom, za fizično povezavo pa lahko uporabimo optimirano RS-485 podatkovno povezavo. Poleg osnovne funkcije programa, ki je  samodejni prenos in shranjevanje podatkov iz števcev prometa, le-ta opravlja tudi funkcijo zbiranja in posredovanja podatkov o trenutnem stanju prometa z merilnih mest, ki so vključena v sistem Traffic Agent. Iz podatkov, shranjenih v interni podatkovni bazi, oblikuje poročilo, ki je opremljeno tako z relevantnimi podatki o stanju prometa za posamezno merilno mesto kot tudi s podatki o merilnem mestu (številka in kategorija ceste, smeri voznih pasov, najvišja dovoljena hitrost na merilnem mestu, GPS koordinate merilnega mesta,…). Poročilo je oblikovano v standardiziranem formatu geoRSS, ki se posreduje spletni aplikaciji, ta pa podatke o trenutnem stanju prometa lahko objavi na svetovnem spletu.

Razlaga posameznih stanj

ZELENO – Normalen promet
Stanje normalen promet sistem zazna v primeru, ko je delež vozil v koloni majhen ali pa kolone sploh ni. Hitrosti vozil so v območju povprečne hitrosti merilnega mesta ali višje.

MODRO – Povečan promet
Stanje povečan promet sistem zazna v primeru, ko prihaja do posameznih zgostitev vozil, vendar je povprečna razdalja med vozili relativno velika. Hitrosti vozil so v območju
povprečne hitrosti merilnega mesta ali višje.

RUMENO – Zgoščen promet
Stanje zgoščen promet sistem zazna v primeru, ko večina vozil vozi v koloni, vendar se hitrost vozil giblje v območju povprečne hitrosti, ki je značilna za merilno mesto ali je celo višja.

ORANŽNO – Gost promet
Stanje gost promet sistem zazna v primeru, ko vozila vozijo v strnjeni koloni s hitrostjo, ki je nekoliko nižja od povprečne hitrosti, ki je značilna za določeno merilno mesto.

RDEČE – Gost promet z zastoji
Stanje gost promet z zastoji sistem zazna v primeru, ko vozila vozijo z zelo nizko hitrostjo v strnjeni koloni oziroma se vozila občasno ustavljajo na merilnem mestu.

ČRNO – Ni prometa
V primeru, da v izbranem intervalu (5 minut) merilno mesto ne prevozi nobeno vozilo, naprava poda stanje Ni prometa.

ČRNO – Ni podatka

Več informacij:
MIKROBIT d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 MURSKA SOBOTA, Slovenia
t. +386 2 530 00 50 f. +386 2 530 00 51
info@mikrobit.si, www.mikrobit.si 

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.