PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Sanacija podpornega zidu na cesti čez Vršič

Arhivi

29. maj 2019 05:51

Zaradi sanacije podpornega zidu, ob levemu robu državne ceste R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič), od km 5,870 do km 5,930, bo spremenjen potek prometa na cesti čez Vršič.

Potekale bodo delne (izmenično enosmerni prometom s semaforji) in občasno popolne zapore, predvidoma od 30. maja do 6. julija 2019.

V tem obdobju bodo občasno potrebne tudi kratkotrajne popolne zapore do največ 60 minut. Popolne zapore bodo izvajane samo med ponedeljkom in petkom, med vikendi, ko je promet običajno največji, pa kratkotrajne popolne zapore niso predvidene.

Za dokončanje gradbenih del (polaganje asfaltnih plasti) bo za en dan potrebno vzpostaviti popolno zaporo ceste. Takrat bo urejeno vodenje obvoza preko Italije oziroma mejnega prehoda Predel. Poseg je potrebno izvesti zaradi zagotavljanje ustreznih prometno-tehničnih in prometno varnostnih razmer.

Trasa regionalne ceste R1-206, Kranjska Gora – Ruska cesta – Vršič, ki poteka čez najvišji slovenski cestni prelaz Vršič (1.611 m) ima 50 serpentin, od tega jih je 24 na kranjskogorski strani in 26 na trentarski strani. Zaporedje serpentin je dinamično, vzdolž ceste je zato vrsta podpornih in opornih konstrukcij. Zaradi lege v gorskem svetu je cesta tekom celega leta izpostavljena vrsti vremenskih vplivov, ogrožajo jo skalni podori, hudourniki, vetrolomi, usadi in plazovi, kar vse vpliva tudi na objekte, tudi oporne in podporne konstrukcije.

NOVOST 29. maj 2019: Zaradi slabih vremenskih razmer se lahko načrt del spremeni, trenutno prestavljeno na drug termin.

Vir: DRSI

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.