PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Sferično snemanje dela dolenjske in podravske avtoceste

Arhivi

20. marec 2019 05:29

LJUBLJANA, 19. marec 2019 – Upravljavec avtocest v Republiki Sloveniji, DARS d.d. skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, obvešča uporabnike, da se bo med 21. in 24. marcem 2019 (izvedba je pogojena z ugodnimi vremenskimi razmerami) na dolenjski avtocesti A2 in podravski avtocesti  A4 izvajalo sferično snemanje in lasersko skeniranje dveh odsekov avtocest.

Gre za odseka, ki sta bila obnovljena v letu 2018 za njiju pa še ni vseh tehničnih podatkov in meritev in sicer: del avtoceste A2 med priključkoma Dobruška vas - Drnovo skupaj s priključkom Smlednik in počivališčema Zaloke ter del avtoceste A4 med priključkom Podlehnik in državno mejo RH skupaj s priključkom Zakl in počivališčema Podlehnik.

Glede na to, da pri izvajanju sferičnega snemanja lahko pride do obdelave osebnih podatkov uporabnikov avtocest, bodo udeleženci v prometu o poteku snemanja cestišča in posledično o morebitnih zastojih obveščeni še posebej preko Prometno informacijskega centra (PIC). Morebitni osebni podatki zajeti na sferičnih posnetkih bodo pred prenosom na produkcijske medije anonimizirani. Sferični posnetki z anonimiziranimi osebnimi podatki se bodo uporabljali za tehnično obdelavo podatkov pri upravljanju in vzdrževanju avtocest. DARS d.d. izjavlja, da kakršnekoli zbirke osebnih podatkov uporabnikov avtocest z izvedbo sferičnega  snemanja in laserskega skeniranja ne bodo nastale.

Naročnik snemanja je DARS d.d., ulica VI. Divizije 4. 3000 Celje

Izvajalec snemanja je MENSURAS d.o.o., Zrkovska cesta 87, 2000 Maribor

 

 

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.