PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Sferično snemanje vozišča Ajdovščina - MP Vrtojba

Arhivi

25. februar 2021 12:14

Na H4, med Ajdovščino in MP Vrtojba bo 1. marca, predvidoma med 10.30 in 15. uro, sferično snemanje in lasersko skeniranje vozišča.
Vsa sferična snemanja so odvisna od vremenskih razmer, v območjih izvajanja snemanj pa bo promet upočasnjen, s hitrostjo med 60 in 90 km/h.

Sferično snemanje je pogojeno z ugodnimi vremenskimi razmerami in bo izvedeno skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Glede na to, da pri izvajanju sferičnega snemanja lahko pride do obdelave osebnih podatkov uporabnikov avtocest, bodo udeleženci v prometu o poteku snemanja cestišča in posledično o morebitnih zastojih, predlagamo da spremljate aktualne prometne informacije. Morebitni osebni podatki, zajeti na sferičnih posnetkih, bodo pred prenosom na produkcijske medije anonimizirani. Sferični posnetki z anonimiziranimi osebnimi podatki se bodo uporabljali za tehnično obdelavo podatkov pri upravljanju in vzdrževanju avtocest. DARS d.d. izjavlja, da ob sferičnem snemanju in laserskem skeniranju ne bo zbiral osebnih podatkov uporabnikov avtocest.

Razmere na cestah lahko preverimo na www.promet.si, (za mobilne naprave na http://m.promet.si), na brezplačnem odzivniku za stanje na avtocestah: 080 22 44, dogodkom na avtocestah lahko sledimo tudi na twitterju @promet_si, na mobilni aplikaciji (DarsPromet ali DarsTraffic) ali pokličemo za nasvet in pomoč Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC) na tel. 1970.

     

 

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.