PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Sprememba od A5 do MP Petišovci za tovornjake

Arhivi

03. februar 2021 12:51

Na odseku od avtoceste A5 do MP Petišovci (in obratno), bo od 9. 2. 2021 dalje dovoljen promet za vse voznike tovornih vozil nad 7,5 tone, ki bodo potovali kamorkoli na vzhod Hrvaške, ne le v Medžimursko ali Varaždinsko županijo kot je to veljal od 1. junija 2020 v zadnjem letu in pol.

Po novem bo dovoljen promet tovornih vozil nad 7,5 tone največje dovoljene mase, ki imajo izhodišče ali cilj (naklad ali razklad tovora ali sedež podjetja) v Sloveniji ali v eni izmed naslednjih hrvaških županij:

  • Medžimurska županija (izjema velja že po obstoječi prometni ureditvi),
  • Varaždinska županija (izjema velja že po obstoječi prometni ureditvi),                
  • Koprivniško-Križevska županija,
  • Bjelovarsko-Bilogorska županija,
  • Virovitiško-Podravska županija,
  • Požeško-Slavonska županija,
  • Brodsko-Posavska županija,
  • Osiješko-Baranjska županija,
  • Vukovarsko-Sremska županija,

kar je na kratko navedeno tudi na cesti, na dopolnilni tabli (Varaždin, Medžimurje, Koprivnica, Bjelovar, Slavonija), so nas obvestili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

Grafični prikaz dopolnjene prometne ureditve na MP Petišovci:

V letu 2019, natančno 1. 6., je Direkcija RS za infrastrukturo na najbolj s tranzitnim tovornim prometom obremenjenih cestnih izvedla ukrepe, ki so le-tega preusmerili na vzporedno avtocestno omrežje, ki predstavlja varnejšo cestno povezavo z boljšimi prometno tehničnimi elementi.


Ukrepi so bili izvedeni na cestah: Jelšane – Postojna (G1-6) in Starod – Kozina (G1-7) ter nekaterih glavnih in regionalnih cestah v severovzhodnem delu Slovenije.

V začetku avgusta leta 2019, je nato DRSI ukrepe prilagodila oziroma dopolnila na način, da je pri tem upoštevala potrebe gospodarstva in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva.

 
Novica iz leta 2019: V Republiki Hrvaški so objavili Pravilnik o omejitvi prometa tovornih vozil nad 7,5 t, ki omejuje tovorni promet na določenih javnih cestah v Republiki Hrvaški (vir: Narodne novine, št.20/2019).

Med njimi je tudi cesta, ki vodi do mejnega prehoda Petišovci. Celotna novica na povezavi.

Vir: DRSI

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.