PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

Storitev avtovleke na avtocesti in hitri cesti

Arhivi

22. november 2016 02:30

 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., je skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1) in Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) kot upravljavec avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji dolžna odstraniti vse ovire z avtocest in hitrih cest, med katere sodijo tudi okvarjena, poškodovana ali zapuščena vozila, ter s tem zagotoviti varen pretok prometa.

Zakonska določila nalagajo družbi DARS, da mora brez odlašanja zagotoviti, da so s ceste odstranjene vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti in ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost udeležencev v prometa na njej. Ker DARS v celoti ne razpolaga z opremo za odstranjevanje ovir, pomoči na cesti in dela z avtodvigali na območju avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji, je izvajanje navedene storitve organiziral z izborom usposobljenega izvajalca prek javnega poziva, objavljenega v juniju 2016.

Družba DARS je na podlagi navedenega javnega poziva sklenila pogodbe o sodelovanju na področju odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali s skupno osmimi izvajalci, z začetkom veljavnosti z decembrom 2016. Za posamezen teritorialni sklop so bili izbrani trije izvajalci, izjema je sklop št. 3 z dvema izvajalcema, ki so poleg izpolnjevanja minimalnih tehničnih zahtev imeli največje število točk. Več informacij na povezavi AVTOVLEKA.

 

© 2006-2021 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.