PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
MOJ PIC RSS TWITTER MOBILNI PORTAL ENGLISH

V Logatcu bo spremenjen prometni režim

Arhivi

18. marec 2015 02:31

Iz Direkcije RS za infrastrukturo obveščajo, da so spremenili prometni režim v Logatcu.
Na križišču v Logatcu (R2-408/1374 Logatec – Rovte (Rovtarska cesta), R2-409/0301 Vrhnika Logatec, R2-409/0302 Logatec ter Tovarniške ulice), so
vklopljene semaforske naprave, s čimer bo spremenjen prometni režim, zato voznike pozivajo k previdnosti.

Nova ureditev bo pripomogla k boljši pretočnosti prometa, izboljšana bo tudi prometna varnost za vse udeležence v prometu. Območje križišča regionalnih cest R2-408/1374 Logatec – Rovte (Rovtarska cesta), R2-409/0301 Vrhnika Logatec, R2-409/0302 Logatec ter Tovarniške ulice je bilo evidentirano kot mesto z visoko stopnjo prometnih nesreč. Križišče je bilo neurejeno in nesemaforizirano, kar je vplivalo na prometno varnost in pretočnost prometa.

Dela za ureditev križišča so se pričela v letu 2013. Lokacija križišča se nahaja na območju, ki je varovano z varstvenim režimom za arheološko dediščino. Zaradi tega je bil investitor skladno s pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem dolžan v času gradnje zagotavljati nadzor arheologa. Ta je med gradnjo ugotovil, da so potrebne arheološke raziskave. Izvajalec je dinamiko del moral prilagoditi, kar je imelo za posledico zakasnitev del. Na dinamiko del so vplivale tudi slabše vremenske razmere in pomanjkanje finančnih sredstev.

Križišče je sedaj urejeno s semaforskimi napravami, kar bo izboljšalo pretočnost prometa tudi na ožini na cesti R2-408 proti Žirem (Rovtarska cesta), ki ima neposreden vpliv na celotno križišče. Vsi semaforski intervali bodo med seboj usklajeni. Semaforske naprave bodo vklopljene 18.3.2015, predvidoma v dopoldanskem času.

Zaradi spremenjenega prometnega režima voznike prosimo za dodatno previdnost in strpno ter previdno vožnjo v križišču predvsem pa skrb za varnost pešcev in kolesarjev.

Vir: DRSI, Direkcija RS za infrastrukturo

© 2006-2020 Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.