22. Ljubljanski maraton od 26. do 29. oktobra - zapore

Terminsko predvidene zapore in čas:

- Kongresnega trga: od četrtka, 26. oktobra od 8. ure do nedelje, 29. oktobra do 24. ure.

- Šubičeve ulice (od Prešernove ceste do Slovenske ceste): od sobote, 28. oktobra od 5. ure do nedelje, 29. oktobra 2017 do 24. ure.

- Slovenske ceste (od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste - z izjemo dovoza v GH Kong. trg): od petka, 27. oktobra od 15. ure do nedelje, 29. oktobra do 22. ure.

- Slovenske ceste (od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste): v soboto, 28. oktobra od 10.30 do nedelje, 29. oktobra 2017 do 20. ure.

- Bleiweisove ceste iz smeri Delavski dom v smeri Viča: v nedeljo, 29. oktobra od 10. do 14. ure.

- Aškerčeve ceste (od Slovenske ceste do Groharjeve ceste - zaradi postavitve štartnih boksov): v nedeljo, 29. oktobra od 5. ure do 16. ure.

- garažna hiša Kongresni trg: v soboto, 28. oktobra od 10. do 18. ure in v nedeljo, 29. oktobra od 7. do 16. ure,

- parkirna mesta po trasi šolskih tekov: od petka, 27. oktobra do sobote, 28. oktobra do 19. ure,

- parkirna mesta po trasi maratona in polmaratona: v nedeljo, 29. oktobra od 8. do 16. ure,

- parkirna mesta na Vegovi ulici: od petka, 27. oktobra od 8. ure do nedelje, 29. oktobra 2017 do 24. ure,

- parkirna mesta na Vodnikovem trgu: v nedeljo, 29. oktobra od 0.00 do 24. ure,

- pakirna mesta v Rožni dolini in v mestnem središču: v nedeljo, 29. oktobra od 0.00 do 15. ure v Rožni dolini, oz. 24. ure v mestnem središču.


V soboto, 28. oktobra od 10.30 do 18.00 ure (za traso šolskega teka):

- promocijski tek za 1. in 2. razred OŠ (600 m): Slovenska cesta, Cankarjeva cesta, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta.

- promocijski tek za 3.-5. razred OŠ (1350 m): Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta.

- šolski tek za OŠ (6.-9. 1800 m): Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta.

- šolski tek za SŠ in FUN TEK (3150 m): Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta.

- Lumpi tek na 200 m: Slovenska cesta (Konzorcij), Kongresni trg.

V nedeljo, 29. oktobra od 8. do 16. ure:

- za traso rekreativnega teka: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Parmova ulica, Bežigrad, Dunajska cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj).

Trasa Ljubljanskega maratona - 21 km

- za traso polmaratona: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, V, IV,III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj).

Trasa Ljubljanskega maratona - 42 km

- za traso maratona: Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ul. 7. Septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, V, IV, III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva ulica, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Dolinškova ulica, Knezov štradon, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradetskega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Luize Pesjakove ulica, Savska cesta, Štajerska cesta 1. rondo, Štajerska cesta 2. rondo, Štajerska cesta 3. rondo, Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov trg, Ciril Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj).

Za promet so predvidene zapore naslednjih priključkov s H3, severno obvoznico  med 8. in 13. uro:

- izvoz BEŽIGRAD (Dunajska cesta) iz obeh smeri,

- izvoz DRAVLJE - ŠIŠKA (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez.
 

Za promet se zapirajo še naslednje servisne ceste:

Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Majorja Lavriča ulica (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo.

Vir: http://vw-ljubljanskimaraton.si/sl/trasa, Ljubljanski maraton.