A2, Brežice - Obrežje

Ljubljana - Obrežje, dela do sredine novembra 2021

A2, Brežice - Obrežje

 

Dela med drugim obsegajo vgraditev nove, 4,5 cm debele obrabne plasti asfalta, prilagoditev odvodnje in ureditev bankin, izvedbo novih talnih označb ter zavarovanje potencialno nevarnih mest.

Na objektih, kjer so prisotne poškodbe voziščne konstrukcije, se bosta odstranili celotna voziščna konstrukcija in hidroizolacija, vgradila se bo nova hidroizolacija ter obrabna plast asfalta. Na priključkih bodo zgrajene nove odstavne niše za potrebe nadzora.

 

Promet je urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno. Zaprt je tudi priključek Brežice, izvoz in uvoz, iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Dela bodo zaključena v prvi polovici novembra letos. 

K večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori lahko prispevajo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov, prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo v primeru zastoja.

Prekratka varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje in menjava prometnih pasov pred zaporo in v njej hitro privede do nesreče in posledično daljših zastojev.