Akcija Očistimo Slovenijo 2012

V soboto, 24. 3. bo predvidoma od 9. ure naprej potekala akcija Očistimo Slovenijo 2012, zato bo v okolici zbirnih mest  veliko počasnih vozil, predvsem  tovornjakov, traktorjev, osebnih in drugih vozil s prikolicami, kombijev ter vozil podjetij za odvoz odpadkov.

Da bi akcija potekala čim bolj nemoteno, Direkcija RS za ceste naproša vse voznike, ki sodelujejo v akciji, da še pred njo preverijo tehnično stanje vozil. Vozniki morajo tudi poskrbeti, da bo tovor ustrezno prišvrščen, da se odpadki med prevozom ne bodo stresali po cesti in s tem ogrožali drugih udeležencev v prometu.

Voznike, ki ne bodo sodelovali v akciji, pozivamo k strpnosti in previdnosti. Posebej naj bodo pozorni na veliko število vozil, parkiranih ob cestah (predvsem občinskih) - prijavljenih naj bi jih bilo več kot 100.000. Pričakovati je tudi večje število pešcev/prostovoljcev na cestah v okolici divjih odlagališč. Nekatera vozila bodo opravljala krožno vožnjo med zbirnimi mesti in deponijami do napolnitve kapacitet. Ker je trenutno v Sloveniji le 5 urejenih deponij, je pričakovati, da bodo pred njimi nastajale daljše kolone čakajočih tovornih vozil in traktorjev.

Koristne povezave: 
- zemljevid zbirnih mest ;
- seznam zbirnih mest po občinah;
- organizacija akcije po občinah

Viri: DRSC,
       Očistimo Slovenijo 2012