Aktivnosti večje varnosti v cestnem prometu

Z namenom izboljšanja prometne varnosti v poletnih mesecih ter večje stopnje ozaveščenosti udeležencev v prometu so Policija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,  DARS d.d. ter drugi akterji pripravili številne aktivnosti za večjo varnost na slovenskih cestah v času med 15. junijem ter 20. avgustom 2010.

Varno poletje na slovenskih cestah - načrt aktivnosti in statistični podatki  

Prometni koledar ...

Več informacij...

Vir: Policija, Dars d.d.