Aktualna dela na cesti

Celovška 2
Ljubljana - Obrežje, dela do sredine novembra 2021
A2, Brežice - Obrežje

 

Dela med drugim obsegajo vgraditev nove, 4,5 cm debele obrabne plasti asfalta, prilagoditev odvodnje in ureditev bankin, izvedbo novih talnih označb ter zavarovanje potencialno nevarnih mest.

Na objektih, kjer so prisotne poškodbe voziščne konstrukcije, se bosta odstranili celotna voziščna konstrukcija in hidroizolacija, vgradila se bo nova hidroizolacija ter obrabna plast asfalta. Na priključkih bodo zgrajene nove odstavne niše za potrebe nadzora.

 

Promet je urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno. Zaprt je tudi priključek Brežice, izvoz in uvoz, iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Dela bodo zaključena v prvi polovici novembra letos. 

K večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori lahko prispevajo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov, prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo v primeru zastoja.

Prekratka varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje in menjava prometnih pasov pred zaporo in v njej hitro privede do nesreče in posledično daljših zastojev.

Ljubljana - Koper, dela od 27. septembra do decembra 2021
A1, Kozina - Srmin

V ponedeljek, 27. 9. 2021, so stekla dela za preplastitev vozišča na dotrajanih delih odsekov primorske avtoceste A1 med Kozino in razcepom Srmin v obe smeri ter na priključkih Kastelec in Črni Kal.

Med predvidoma dvomesečno obnovo bo promet po obeh smernih voziščih, tako proti Kopru, kot tudi proti Ljubljani, potekal samo po enem pasu. 

Priključka Kastelec in Črni Kal bosta v času del zaprta za promet, vendar ne hkrati.

V prvi fazi del, od ponedeljka 27. 9. 2021, bo zaprt priključek Kastelec v obe smeri, torej oba izvoza in oba uvoza, predvidoma en mesec. Obvoz bo urejen preko priključka Črni Kal. 

Do viadukta Črni Kal bo promet v obeh smereh vožnje potekal po prehitevalnih pasovih, od viadukta Črni Kal do konca območja preplastitve pa po voznih.

Vozišče v predorih Kastelec in Dekani ter na viaduktu Črni Kal je izvzeto iz navedenih del.

V naslednji fazi del bo promet v obeh smereh preusmerjen na prenovljena dela voznega pasu (zaprta bosta prehitevalna pasova) do viadukta Črni Kal, ter na prehitevalna pasova (zaprta bosta odstavni in vozni pas) od viadukta Črni Kal, do konca območja preplastitve. V drugi fazi je predvidena tudi zapora priključka Črni Kal.

Vir: DARS

Dela, do novembra 2021.
Ljubljana, Celovška cesta

 

 

Dela bodo razdeljena v več faz tako, da bo vedno prevozen en pas na dvopasovnem smernem vozišču. V času izvajanja gradbenih del na desnem voznem pasu bodo dela potekala tudi na avtobusnem postajališču. To bo začasno urejeno kot niša znotraj gradbišča. V času izvajanja gradbenih del na levem pasu pa bo uporaba avtobusnega postajališča potekala nemoteno.

Gradbena dela na območju križišč bodo potekala v celotni širini dvopasovnih smernih vozišč s popolno zaporo priključne (lokalne) ceste. Obvoz bo urejen po vzporednih cestah na sosednje križišče. Dela na območju križišč bodo potekala izključno med vikendi oziroma dela prostimi dnevi, ko so prometne obremenitve manjše. 

Na delu vozišča, kjer bodo potekala del, bo promet urejen po enem voznem pasu. V nasprotni smeri pa bo promet potekal nemoteno po dveh pasovih. 

 

V sklopu del bo izvedena obnova voziščne konstrukcije, ki bo obsegala rezkanje in zamenjavo obrabno-zaporne plasti z novim asfaltom ter globinsko sanacijo posedkov in globljih razpok.

Obnovljena bo tudi obstoječa prometna signalizacija in izvedene debeloslojne talne obeležbe.

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo