Razmere v živo
Prometna napoved

Četrtek: Pričakovati je močno povečano gostoto prometa od Avstrije in Italije proti Hrvaški, povečano število tovornih vozil ter bolj zasedena počivališča. Danes je praznik (Vnebohod) v Avstriji, Nemčiji, Švici, Nizozemski, Belgiji ter začetek počitnic v delu Nemčije.