Cesta na Mangart

Mangart

 

Pri Mangartski planini je postavljena avtomatska zapornica s števcem prometa, pri odcepu ceste pri Mlinču pa digitalni prikazovalnik zasedenosti parkirnih mest. Ko je kapaciteta ceste dosežena, se na digitalnem prikazovalniku prikaže obvestilo o polni zasedenosti parkirišč, avtomatska zapornica pa se do sprostitve parkirnih mest ne odpre. Uporabniki lahko podatke o številu prostih parkirnih mest spremljajo tudi na spletni strani promet.si.

 

Kamera DRSI.

 

Za obiskovalce, ki bodo kljub omejitvi želeli na Mangartsko sedlo, bo ob sobotah in nedeljah v juliju in avgustu organiziran javni prevoz iz Loga pod Mangartom proti Mangartskemu sedlu in nazaj proti dolini. Odhodi ob sobotah in nedeljah bodo vsako polno uro od 7.20 do 16.00. Od ponedeljka do petka bo javni prevoz organiziran dvakrat dnevno.

 

Razlog za spremenjen prometni režimi je v zagotavljanju prometne varnosti in manjšem obremenjevanju Mangartskega sedla z individualnim motornim prometom.

 

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo