Mobilno lasersko skeniranje in sferično fotografiranje avtocest

Uporabnike avtocest obveščamo, da bodo na navedenih odsekih potekale meritve mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja.

Območje izvedbe meritev bo potekalo na osnovnih in vzporednih odsekih, priključkih in počivališču/ih omenjenih naslednjih tras:

- A1 - od priključka Krtina do priključka Brezovica,

- H3 - od razcepa Zadobrova do razcepa Koseze,

- A2 - od priključka Vodice do priključka Trebnje zahod,

- A2 - od predora Karavanke do priključka Vodice (9. in 10. maj).

- A2 - od priključka Maribor jug (Slivnica) do priključka Žalec (Arja vas) - (12. maj);

- A2 - od priključka Trebnje zahod do MP Obrežje (14. 5.).

- A2 - od priključka Žalec (Arja vas) do razcepa Slivnica, v obeh smereh (17. 5.).

Promet bo upočasnjen, občasno bodo možni tudi krajši zastoji.

Lasersko skeniranje in sferično fotografiranje je pogojeno z ugodnimi vremenskimi razmerami in bo izvedeno skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Glede na to, da lahko pri izvajanju sferičnega fotografiranja kljub delnim omejitvam prometa pride do zajema osebnih podatkov uporabnikov avtocest, bodo udeleženci v prometu o poteku izvajanja meritev in posledično o morebitnih zastojih obveščeni preko Prometno-informacijskega centra (PIC). Morebitni osebni podatki zajeti na sferičnih posnetkih bodo pred prenosom na produkcijske medije anonimizirani (prekriti). Sferične fotografije z anonimiziranimi osebnimi podatki se bodo uporabljale za tehnično obdelavo podatkov pri upravljanju in vzdrževanju avtocest. DARS d.d. izjavlja, da kakršnekoli zbirke osebnih podatkov uporabnikov avtocest z izvedbo sferičnega fotografiranja in mobilnega laserskega skeniranja ne bodo nastale.

Naročnik meritev je DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija.
Izvajalec meritev je Flycom Technologies d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija, skupaj s podizvajalcem Geodezia Zrt, Bosnyak ter 5., 1149 Budimpešta, Madžarska.

Vir: Dars d.d.