Razmere v živo
Prometna napoved

Pričakovati je močno povečano gostoto prometa od Avstrije in Italije proti Hrvaški, povečano število tovornih vozil ter bolj zasedena počivališča. V četrtek, 26. maja je praznik (Vnebohod) v Avstriji, Nemčiji, Švici, Nizozemski, Belgiji ter začetek počitnic v delu Nemčije.
 

enlightenedPredlagamo pogled na prireditve (konec tedna nekatere zapore)...