Napoved poletne obnove ljubljanske severne obvoznice H3

Že 17. junija se naj bi po načrtih začela pripravljalna dela za zaporo na severni ljubljanski obvoznici. V okviru del, ki bodo predvidoma trajala do druge polovice septembra, bodo obnovili razsvetljavo in voziščno konstrukcijo na obeh smernih voziščih med priključkoma Lj.- sever (Celovška cesta) in Tomačevo.   

Ves čas del bosta na celotni trasi obnove na voljo po dva zožena vozna pasova v vsako smer.

Bodo pa glede na posamezno fazo zaprti posamezni izvozi in uvozi.
1.       Faza: zapora prehitevalnih pasov na obeh straneh, preusmeritev prometa na dva zožena pasova v vsako smer.
 V tej fazi bodo vsi uvozi možni z znakom STOP.
 
2.       Faza: zapora ene polovice avtoceste, preusmeritev na drugo polovico.

V tej fazi bodo dela potekala na smernem vozišču od Tomačevega proti Celovški, zato bodo na tej strani izmenično zaprti nekateri izvozi in uvozi (gl. skico spodaj), in sicer: 

  • ves čas zapore bo zaprt uvoz Ind. cona Šiška; 
  • predvidoma od 5. do 17. julija 2016 bosta zaprta izvoz in uvoz Lj.-Bežigrad;
  • predvidoma od 18. do 26. julija 2016 bosta zaprta izvoz in uvoz Lj.-Savlje;
  • predvidoma od 27. julija do 3. avgusta 2016 bo zaprt izvoz Lj.-sever (Celovška).
 
3.       Faza: zapora druge polovice avtoceste, preusmeritev na drugo.
 V tej fazi bodo predvidoma zaprti priključki v enakem vrstnem redu in na podoben način kot v drugi fazi, le na nasprotni strani hitre ceste. 
 
4.       Faza: podobno kot prva, ko se bodo dela večinoma izvajala na sredinskem (ločilnem) pasu.
 
Rok za izvedbo del po pogodbi je 88 dni.
Ureditev ostalega ljubljanskega obroča zaradi preusmeritev:
1.       Tako s štajerske kot primorske smeri je predvidena preusmeritev tovornega prometa na južno in vzhodno obvoznico.
 
2.       V sklopu obnove H3 bo uvedena začasna prilagoditev razcepa Malence od Golovca proti južni obvoznici
 
Skice prometne ureditve v 1. in 2. fazi obnove: