Novosti na mejnih prehodih s Hrvaško

Z avgustom 2021 velja nova prometna ureditev na relaciji AC priključek Obrežje - MP Slovenska vas.

Promet je proti MP Slovenska vas, na širšem območju Obrežja in Slovenske vasi dovoljen samo po regionalni cesti R3-675 Mokrice – Obrežje – Slovenska vas. Po lokalnih cesta skozi Jesenice in skozi Novo vas pri Mokricah pa je prepovedan.