OBNOVA SEVERNE LJUBLJANSKE OBVOZNICE

          

          

KAMERA 1
H3 Ljubljana - severna obvoznica, Dunajska - Celovška

KAMERA 2
H3 Ljubljana - severna obvoznica, krožišče Tomačevo, vrtljiva kamera

KAMERA 3
H3 Ljubljana - severna obvoznica, priključek Nove Jarše, pogled proti Bežigradu

KAMERA 4
H3 Ljubljana - severna obvoznica, priključek Nove Jarše, pogled proti razcepu Zadobrova

KAMERA 5
H3 Ljubljana - severna obvoznica, priključek Nove Jarše, vrtljiva kamera

 
 

Dela bodo potekala v času, ko je prometna obremenitev ljubljanske obvoznice v primerjavi s preostalim letom najnižja, obsegajo pa obnovo 1,3 kilometra cestišča na vsaki polovici hitre ceste ter vseh štirih navezovalnih krakov krožišča Tomačevo na H3. Na samem krožišču Tomačevo pa dela ne bodo potekala.

Odsek med Šmartinsko in Dunajsko cesto je bil zgrajen in predan prometu leta 1996. Do danes so se na tem območju izvajala le lokalna popravila na vozišču za zagotavljanje ustrezne prometne varnosti, zato gre za prvo večje obnovitveno delo na tem četrt stoletja starem odseku.

Obnova, ki bo zaključena sredi avgusta, bo vključevala zamenjavo zgornjega ustroja ceste, širitev vozišča ob zunanjem robu za vzpostavitev zapore C 2+2 (dva začasna vozna pasova v vsako smer na enem smernem vozišču), sanacijo in preplastitev vseh štirih krakov krožišča oziroma priključka Tomačevo, zamenjavo jeklene varnostne ograje, zamenjavo betonske varnostne ograje v ločilnem pasu med obema smernima voziščema hitre ceste, novo razsvetljavo, novo horizontalno in vertikalno signalizacijo, ureditev odvodnjavanja ter ureditev bankin. Posebna pozornost bo namenjena vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja, saj bo moral izvajalec upoštevati vse ukrepe za zaščito podzemne vode.

S postavitvijo prve faze delovne zapore se bo začela dvomesečna obnova severne ljubljanske obvoznice H3 med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše v obe smeri.

V prvi fazi delovne zapore, predvidoma do 25. junija 2021, bosta med Šmartinsko cesto in krožiščem Tomačevo ter med krožiščem Tomačevo in Dunajsko cesto v obe smeri vožnje zaprta prehitevalna pasova. Promet bo še vedno potekal po obeh polovicah hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

V drugi fazi delovne zapore, predvidoma od 26. junija do 19. julija 2021, pa bo za ves promet zaprto smerno vozišče severne ljubljanske obvoznice proti Bežigradu (Primorski). Promet bo urejen po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 km/h.

Sledi tretja faza delovne zapore, predvidoma od 20. julija do 12. avgusta 2021, ko bo za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste proti Jaršam (Štajerski), promet bo potekal po že obnovljeni polovici hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 km/h.

V zadnji, četrti fazi delovne zapore, predvidoma od 13. do 17. avgusta 2021, pa bo promet enako kot v prvi fazi potekal po obeh polovicah hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, saj bosta prehitevalna pasova zaprta zaradi zapiranja začasnih križnih prehodov z ene polovice hitre ceste na drugo.


Obnova bo potekala v poletnem času, ko je na ljubljanski obvoznici v primerjavi s preostalim letom manj prometa, manj izrazite so tudi jutranje in popoldanske prometne konice. Kljub temu pa je na odseku, kjer bodo potekala dela, zlasti ob konicah pričakovati zastoje, saj do njih prihaja tudi takrat, ko ni nobenih del. Zastoji bodo najbolj izraziti predvsem v prvih dneh spremenjene prometne ureditve.

K večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori lahko prispevajo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov, prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo v primeru zastoja.

Prekratka varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje in menjava prometnih pasov pred zaporo in v njej ali oviranje prehitevalnega pasu s strani voznikov tovornjakov hitro privede do nesreče in posledično daljših zastojev. Vozniki lahko k zmanjšanju morebitnih zastojev veliko prispevajo tudi tako, da se skozi zaporo vozijo čim bolj tekoče, brez ogledovanja gradbišča.

Med obnovo severne ljubljanske obvoznice (H3) bo tranzitni tovorni promet preusmerjen na južno (A1) in vzhodno (A1) ljubljansko obvoznico. Na vzhodni ljubljanski obvoznici so namreč že uspešno zaključena obsežnejša obnovitvena dela v predoru Golovec in na trasi avtoceste mimo priključka Letališka cesta (Industrijska cona Moste).

Od pričetka del bo zaradi izgradnje opornega zidu na mestu nove niše za cestninski nadzor delna zapora kraka krožišča Tomačevo, ki s krožišča vodi na severno ljubljansko obvoznico proti Jaršam (Štajerski).

Od predvidoma 26. junija do 7. julija 2021 bo zaprt krak, ki s hitre ceste iz smeri Jarš (Štajerske) vodi na krožišče Tomačevo, medtem ko bo od predvidoma 8. do 19. julija 2021 zaprt krak, ki s krožišča vodi na severno ljubljansko obvoznico proti Bežigradu (Primorski).

Celotni čas trajanja tretje faze, predvidoma med 20. julijem in 12. avgustom 2021, bo zaprt krak, ki s severne ljubljanske obvoznice iz smeri Bežigrada (Primorske) vodi na krožišče Tomačevo. Obvoz bo urejen čez priključka Ljubljana Bežigrad (Dunajska cesta) in Ljubljana Nove Jarše (Šmartinska cesta). Popolna zapora kraka s krožišča Tomačevo na severno ljubljansko obvoznico proti Jaršam oz. Štajerski pa bo predvidoma od 1. do 12. avgusta 2021.

Vir: DARS

Na spletni strani www.promet.si se lahko preko povezave Mojpic naročite na obvestila o stanju na cestah.

 

Informacije o zastojih in posebnostih v prometu lahko spremljate tudi na: