Obnove na štajerski avtocesti

Med 13. oktobrom in 10. novembrom 2010 bo potekala obnova avtocestnega odseka Šentilj - Pesnica. V tem času bo promet potekal le po eni polovici avtoceste, zaprt pa bo priključek Šentilj proti Mariboru.

Obnavljali bodo priibližno tri kilometre smernega vozišča proti Mariboru, vključno z izvoznim in uvoznim krakom priključka Šentilj na istem smernem vozišču - obvoz bo urejen, 

Prav tako od 13. oktobra 2010 bo potekala sanacija nadvoza pri priključku Celje - vzhod, ki je bil poškodovan s tovornim vozilom. Na tem delu bodo dnevne zapore voznega pasu in priključka Celje - vzhod v smeri proti Ljubljani. Dela bodotrajala največ 10 dni, torej do 23. oktobra 2010. 

Vir: Dars d.d.