Omejitve na nakaterih premostitvenih objektih

Direkcija RS za ceste (DRSC) je z 18. 1. 2014 na enajstih premostitvenih objektih na glavnih in regionalnih cestah omejila največjo dovoljeno maso vozil, ki še lahko prečkajo objekte. S 25. 1. 2014 pa na štirih premostitvenih objektih vzpostavila izmenično enosmeren promet. Vzpostavitev omejitev oziroma ukrep vzpostavitve izmenično enosmernega prometa je bil potreben zaradi zagotavljanja varnega odvijanja prometa, saj so nekateri objekti dotrajani do te mere, da določenih obremenitev ne morejo več prenesti. Pripravljen je tudi pregled možnih alternativnih poti za tovorna vozila.

Na skoraj 6.000 km cest, s katerimi upravlja DRSC je 1.080 premostitvenih objektov razpona med 3 do 5 metrov ter 1.403 premostitvenih objektov razpona nad 5 metri. Na podlagi rednih in glavnih pregledov je bilo ugotovljeno, da se je stanje določenih objektov poslabšalo do te mere, da le-ti niso sposobni več prevzemati potrebne prometne obtežbe. Zaradi preprečitve  ogrožanja varnosti prometa oziroma življenja in zdravja ljudi ter preprečitve nastanka večje gospodarske škode je Direkcija RS za ceste bila prisiljena odrediti ukrepe, s katerimi se bo predpisalo še dovoljeno prometno obremenitev teh objektov ter tako zagotovilo varno odvijanje prometa. Trenutno je takšnih objektov 15 (spisek objektov je priložen), DRSC pričakuje, da se bo v prihodnjih mesecih ob naslednjih meritvah na ta spisek moralo uvrstiti še nekaj objektov. Ob tem so tudi nekateri odseki cest tako dotrajani, da jih z razpoložljivimi sredstvi ni moč spraviti v primerno stanje za uporabo, kar pomeni, da jih bo ob nadaljnjih poškodbah potrebno zapreti.
 
Seznam objektov, na katerih se omejuje nosilnost

Cesta
Odsek
Km
Opis Odseka
Kraj
Premostitev
 Omejitev
682
1441
9,150
Loke-Ledeniščica
Ledinščica
Bistrica
7,5 Ton
682
1441
8,060
Loke-Ledeniščica
Straška Gora
Bistrica
25 Ton
444
0347
7,480
Selo-Nova Gorica
Ozeljan
Ozlenšček
20 Ton
203
1002
12,520
Predel-Bovec
Kluže
Koritnica
20 Ton
206
1028
2,720
Vršič-Trenta
Šubca
Hudournik
20 Ton
206
1028
4,290
Vršič-Trenta
Trenta
Hudournik
20 Ton
612
1042
0,200
Plave-Gonjače
Plave
Soča
25 Ton
702
2704
0,900
Trbonje-Vuhred
Trbonje
Reka
30 Ton
724
5693
0,545
Hodoš-Domanjševci
Krplivnik
Velika Krka
30 Ton
679
3909
2,190
Breg-Sevnica-Brestanica
Orehovo
Črni Potok
20 Ton
424
1166
0,500
Boštanj-Planina
Šmarje
Železnica
30 Ton

Seznam objektov na katerih je uveden izmenično enosmeren promet

Cesta
Odsek
Km
Opis Odseka
Kraj
Premostitev
Opomba
4
1262
1,350
Črnova-Arja Vas
Skrlinov Grad
Socka
Omejitev 30 ton za tovorna vozila brez priklopnikov
6
338
4,670
Postojna-Pivka
Prestranek
Pivka
Omejitve kot doslej
211
0212
4,520
Jeprca-Lj (Šentvid)
Medno
železnica
Omejitve kot doslej
108
1181
3,900
Šentjakob-Ribče
Videm
Mlinski Potok
Omejitve kot doslej

 

Več informacij najdete na spletni strani DRSC.