Omejitve za tovorna vozila spet po starem

S 1. junijem 2020 bo za prevoz tovornih vozil in skupin vozil nad 7.500 kg ponovno veljala omejitev po "Odredbi o omejitvi tovornega prometa na cestah v Sloveniji" (Uradni list RS 75/11), in sicer v naslednjih dneh:

  • Ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure. 
  • V petek pred Veliko nočjo od 14. do 21. ure. 

    V času turistične sezone, od zadnjega konca tedna v juniju (sobota, nedelja) pa do vključno prvega konca tedna (sobota, nedelja) v septembru.
  • Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih avtocestah od 6. do 16. ure,
  • ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure, na primorskih avtocestah: ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 22. ure.

Obrazložitev:

Vlada Republike Slovenije, je na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 in 49/20 – ZIUZEOP), izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20).

Z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), je na območju celotne Republike Slovenije tudi preklican prosti pretok tovornih vozil(ob nedeljah in dela prostih dnevih ter prazniki, iz razlogov razglašene epidemije po določbah 1. in 2. točke druge alineje prvega odstavka 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11).

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo