Polovična zapora ceste med Godovičem in Idrijo v zimskem času zaradi gradnje galerije Jelični Vrh (Zala)

Sporočilo za javnost Direkcije RS za infrastrukturo

V letošnjem jesenskem obdobju so posamezna dela na objektu napredovala nekoliko hitreje glede na pogodbeni terminski plan, saj so bile v tem obdobju dokaj ugodne vremenske razmere, zato je izvajalec pričel z deli na prekladni konstrukciji galerije.

Predvideno je, da izvajalec ne bo prekinjal z deli, razen med božičnimi in novoletnimi prazniki. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, bo izvajalec dela izvajal neprekinjeno, seveda do nastopa zelo verjetnih zimskih razmer.

V ZIMSKEM ČASU BO VZPOSTAVLJENA POLOVIČNA ZAPORA CESTE
Glede na potek del, terminov popolnih zapor v letu 2020 še ne moremo napovedati, saj so odvisne od količine opravljenega dela preko zimskega obdobja.

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970).

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.