Promet skozi predor Karavanke zaradi del izmenično enosmerno

Konec januarja 2014 se je začela sanacija talnega oboka v predoru Karavanke. Dela bodo potekala v dveh fazah. V okviru prve, zimsko-pomladne faze, bo promet skozi predor do 17. aprila 2014 potekal izmenično enosmerno, s čakanjem pred predorom do pol ure. Ves čas del so bile predvidene tudi nočne popolne zapore, ki pa jih od 31. marca do konca prve faze (17. april) ne bo več.

Izvajalec bo dela začasno prekinil predvidoma 17. aprila ter z njimi nadaljeval po velikonočnih in prvomajskih praznikih, ko bo promet med 5. in 16. majem znova potekal izmenično enosmerno, med 23. uro in polnočjo in 4.30 uro zjutraj pa bo zaprt za ves promet, razen v nočeh z nedelje na ponedeljek, ko ne bo popolnih zapor predora.

Med popolno zaporo slovensko-avstrijskega avtocestnega preroda Karavanke bo obvoz za tovorna vozila po avtocesti prek Vidma (I) ali Gradca (A), medtem ko bo obvoz prek Korenskega sedla dovoljen samo za osebna vozila, za počitniške prikolice in avtodome pa priporočamo prehod Rateče. (prevoznost italijanskih cest preverite na www.cciss.it )

V času del bo omogočen promet tovornih vozil širine največ tri metre. Izredni prevozi zaradi narave dela (sanacija talnega oboka – gradbena jama) v času del ne bodo možni.

Prek poletja izvajalec ne bo opravljal navedenih del.

Druga faza sanacije bo potekala predvidoma od 15. septembra do 13. decembra 2014 (v zimsko-pomladni fazi bo izvajalec saniral poškodovane dele talnega oboka smernega vozišča proti Sloveniji, v drugi fazi pa smernega vozišča proti Avstriji). 
 

Vir: Dars d.d.