Pustni čas - pozorno in premišljeno vožnjo

Zaradi večjega števila pustnih prireditev na različnih lokacijah v času med 18. in 21. februarjem, od sobote do pustnega torka; nekje tudi druge dneve priporočamo posebno pozornost vseh udeležencev v prometu v okolici mestnih središč, v stanovanjskih naseljih, na mestnih trgih, skratka na vseh cestah in njihovi okolici v različnih vremenskih razmerah posebno v mraku in slabši vidljivosti.
Zaradi različnih pustnih običajev, navad in šeg ter sprevodov, lahko vozniki pričakujejo spremembo prometne signalizacije na različnih lokacijah (npr. v Cerknici, Postojni, Brkinih, Cerknem, Kopru, Ribnici, Litiji, Ljubljani, na Igu, Kranju, Bledu, Tržiču, Celju, Novi Cerkvi, Mariboru, na Ptuju, Središču ob Dravi, Majšperku,  in drugje), nekatere izmed zapor, si lahko preberete v nadaljevanju.
Ponedeljek: 20.2.2012
Popolni zapori:
- na Ptuju bo postavljena delna zapora državne ceste Ptuj – Hajdina in Ptuj smer Budina-Center;
- na regionalni cesti
Ljutomer – Savci – Ptuj v Dornavi med 14. in 17. uro, obvoz bo po lokalnih cestah.

 
Torek: 21.2.2012
-
na regionalni cesti Zg. Polskava - Spodnja Polskava, v Sp. Polskavi v središču vasi popolna zapora med 14. in 17.30 uro,
- v Cerknici bo na cesti Bloška Polica - Cerknica promet med 16. in 17 uro oviran
.  
Sreda: 22.2.2012
Popolni zapori:
- na regionalni cesti Cerknica - Bloška Polica v Cerknici med 10. in 18. uro, obvoz bo urejen;
- na regionalni cesti Šentjernej - Križaj v Kostanjevici na Krki med 14. in 18. uro, obvoz bo urejen.

Da bi bilo pustovanje prijetno, predvsem pa varno voznike motornih vozil pozivamo k upoštevanju
Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP), ki v 72. členu predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprave na način, ki bi zmanjševala njegovo slušno ali vidno zmožnost.
Vse udeležence v prometu pozivamo, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in upoštevajo navodila organizatorjev.
Prijeten pustni čas, varno in pozorno vožnjo!
Vir: DRSC, UL-ZVCP, DARS d.d.