Sanacija mostu čez reko Dravo v Rušah

Direkcija RS za infrastrukturo bo predvidoma v letu 2021, pristopila k sanaciji mostu čez Dravo v Rušah (R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi). V času izvajanja del je predvidena popolna zapora mostu.

Na odseku R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, na mostu čez Dravo, je od 6. 11. 2020 do "začetka del", omejitev hitrosti na 30 km/h in omejitev prometa za vozila z največjo dovoljeno maso nad 25 ton.


Pri zadnjem obdobnem pregledu mostu čez Dravo v Rušah, je bila evidentirana poškodba, na katero bi lahko negativno vplivale vremenske razmere oziroma druge obremenitve konec leta. Tako bo v novembru  in do pričetka izvedbe rekonstrukcije, z namenom zagotavljanja varnosti in stabilnosti mostu vzpostavljen ukrep omejitve prometa nad 25 tone in hitrosti 30 km/h.

V času gradnje je predvidena popolna zapora prometa, obvoz je predviden preko Maribora.

Predviden potek obvozov:

- iz smeri Ruš po Kolodvorski ulici ter po regionalni cesti R2-435, Maribor – Ruše preko krajev Bezena, Bistrica ob Dravi ter Limbuš. Obvoz se bo nadaljeval po glavni cesti G1-1, na odseku Maribor (Koroški most) – cesta Proletarskih Brigad čez Koroški most, kjer se bo v krožnem krožišču preusmeril na glavno cesto G1-1, odseka Ruta – Maribor (Koroški most) do Selnice ob Dravi. V času popolne zapore prehod mostu pešcev in kolesarjev ne bo možen.

Zaradi stanja mostu čez Dravo v Rušah, ki se nahaja na državni cesti R2-435, na odseku Ruše - Selnica, v km 2,000, je Direkcija RS za infrastrukturo pristopila k aktivnostim za potrebe rekonstrukcije mostu in navezovalne ceste v območju objekta. V sklopu rekonstrukcije premostitvenega objekta  bo izvedena tudi razširitev objekta s hodnikom za pešce (pločnikom) na eni strani in z dvosmerno kolesarsko stezo na drugi strani mostu, ki bo del Dravske kolesarske povezave. Vsi objekti na glavnih in regionalnih cestah se pregledujejo z namenom spremljanja in vodenja njihovega stanja ter zagotavljanja varnosti prometa preko njih.

Gradbena dela se bodo začela v prvi polovici prihodnjega leta. Zaključek gradnje je predviden leta 2022.

Most čez Dravo v Rušah

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo